Kuranı Kerim Meali İndir

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Telif hakkı bulunmamaktadır.

KUR’AN-I KERİM MEALİ
Eser İsmi : Evrensel Çağrı Kur’an-ı Kerim, Meali ve Fıkhi Tefsiri
Müellifi : Uludağ Üniversitesi İslam Hukuku Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
Okuyan : Ahmet Deniz

Format : 128 kbps 44.1 khz mp3

Kod:
http://depo3.hasenat.net/meal/sure/001fatiha.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/002bakara.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/003aliimran.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/004nisa.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/005maide.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/006enam.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/007araf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/008enfal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/009tevbe.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/010yunus.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/011hud.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/012yusuf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/013rad.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/014ibrahim.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/015hicr.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/016nahl.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/017isra.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/018kehf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/019meryem.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/020taha.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/021enbiya.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/022hac.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/023muminun.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/024nur.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/025furkan.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/026suara.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/027neml.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/028kasas.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/029ankebut.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/030rum.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/031lokman.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/032secde.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/033ahzab.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/034sebe.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/035fatir.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/036yasin.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/037saffat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/038sad.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/039zumer.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/040mumin.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/041fussilet.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/042sura.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/043zuhruf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/044duhan.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/045casiye.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/046ahkaf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/047muhammed.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/048fetih.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/049hucurat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/050kaf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/051zariyat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/052tur.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/053necm.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/054kamer.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/055rahman.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/056vakia.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/057hadid.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/058mucadele.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/059hasir.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/060mumtehine.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/061saf.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/062cuma.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/063munafikun.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/064tegabun.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/065talak.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/066tahrim.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/067mulk.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/068kalem.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/069hakka.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/070mearic.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/071nuh.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/072cin.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/073muzzemmil.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/074muddessir.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/075kiyamet.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/076insan.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/077murselat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/078nebe.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/079naziat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/080abese.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/081tekvir.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/082infitar.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/083mutaffifin.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/084insikak.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/085buruc.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/086tarik.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/087ala.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/088gasiye.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/089fecr.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/090beled.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/091sems.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/092leyl.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/093duha.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/094insirah.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/095tin.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/096alak.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/097kadr.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/098beyyine.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/099zilzal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/100adiyat.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/101karia.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/102tekasur.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/103asr.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/104humeze.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/105fil.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/106kureys.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/107maun.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/108kevser.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/109kafirun.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/110nasr.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/111tebbet.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/112ihlas.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/sure/114nas.rarMeal mp3 Cuz olarak

Format : 128 kbps 44.1 khzhttp://depo3.hasenat.net/meal/cuz/001cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/002cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/003cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/004cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/005cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/006cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/007cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/008cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/009cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/010cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/011cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/012cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/013cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/014cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/015cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/016cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/017cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/018cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/019cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/020cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/021cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/022cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/023cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/024cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/025cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/026cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/027cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/028cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/029cuzmeal.rar

http://depo3.hasenat.net/meal/cuz/030cuzmeal.rar
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst