Kur'an yazma heyetinin başına Zeyd'den çok daha iyileri neden getirilmedi?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Soru
Peygamber 35 yaşında iken Kabe’nin tamiri sırasında Kabe’nin altından Süryanice bir kitap bulunur. O çıkan kitabı okuyan kişi diyor ki, ‘Bu belgede yazılanları size tam okusam, ola ki başıma bir şeyler gelir’ Bu açıklama, Askalani,’El- İsabe fi temyizi s’Sahabe’ adlı yapıtında Esved bin Abd’dan aktarmaktadır. Peygamber Zeyd’e bu kitabı çevirmeyi emreder. Zeyd Yahudi aileden geliyordu, süryaniceyi biliyordu, Kur’an’ı bu kitaptan yararlanıp yazdılar. Kuran heyetinde neden Zeyd’i başa getirdi başkası değil?

Cevabımız

Değerli Kardeşimiz;


Esved adındaki şahısların ismi adı geçen el-İsabe adlı eserin 3. cildinin 39-45 sayfaları arasında geçmektedir. Bu yerlerde 26’dan fazla Esved ismi geçmektedir. Bunların hiç birinden böyle bir masal nakledilmemiştir. Kuvvetli bir ihtimalle iftiraya maruz kalan şahıs “Esved bin (Süfyan bin) Abd (u’l-Esved)’dir. Ve bu kimseden de nakledilen öyle bir hikâyeyi el-İsabe’de bulamadık. Doğru olmadığı da zaten kesindir. Çünkü;

a. Zeyd b. Sabit, Mekkeli değil, Medine’lidir. Peygamberimiz(a.s.m) 35 yaşında iken Kâbe’nîn tamiri yapılmış ve Zeyd daha annesinin rahmine bile düşmemiştir. Çünkü, bu olaydan yaklaşık 20 yıl sonra Bedir savaşı olduğunda 15 yaşına girmediği için savaşa katılmasına izin verilmeyen çocuklardan biri de Zeyd’dir. (bk. İbn Hacer, el-İsabe, 3/22-23) Zeyd’in kendi doğumundan yıllar önce Süryanice öğrenmesi size de komik gelmiyor mu?

b. Zeyd’in efendimizin emriyle Süryanice/İbranice öğrenmesi Medine’ye hicretten sonra olmuştur ki, Kâbe tamiri olayından 18-19 yıl sonra meydana gelen bir olaydır.

c. Zeyd’in bir Yahudî aileden geldiği iddiası ise, düpedüz dayanaktan yoksun bir atmasyondur. Başta soruda söz konusu edilen eser olmak üzere bütün kaynaklarda kendisinin Medineli Hazreç kabilesinden olduğunu belirtmektedir.

d. Zeyd’in Süryanice veya İbranice öğrenmesi, böyle masalımsı bir olaydan ötürü değildir. Bilakis, Medine’de bulunan Yahudilerle yapılan bazı anlaşma metinleri ve Efendimiz tarafından yazdırılan bazı mektuplar, ve yabancı misyonlar tarafından ona gönderilen bazı mektupların tercümesi konusunda Yahudilere güvenmediğini ve Zeyd’e bu dili öğrenmesini emretmesi üzerine gerçekleşmiştir.

e. Bizzat Zeyd’in bildirdiğine göre, Peygamberimiz(a.s.m) kendisine “ben bazı kimselere (Süryanice) mektuplar gönderiyorum. Bunu da bazı Yahudilere yazdırmak zorunda kalıyorum. Söylediklerime ilave veya eksiltme yapacaklarından emin değilim. Onun için sen bu dili hemen öğrenmelisin” dedi. Ve kendisi de İbranice veya Süryanice’yi 17 günde öğrenmiştir.” (bk. el-İsabe, a.g.y)

f. Şunu da hatırlatmakta fayda vardır: Kur’an’ın 114 suresinden 86 tanesi Mekke’de inmiştir.

Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiği zaman, bir çocuk olan Zeyd, daha önce oraya hicret etmiş müslümanlardan 17 sureyi okuyup ezberlediğini söylemiş ve bu çalışkanlığı Peygamberimizin(a.s.m) de hoşuna gitmiştir. (a.g.y)


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet Editör
 
Üst