Kuran-ı Kerim'in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Kuran-ı Kerim'in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı nedir kısaca bilgi. Kuran neden gönderilmiştir madde madde?

Kur’an’ın inişiyle birlikte insanlık tarihinde büyük değişimler olmuştur. Bu değişimlerin gerektiği şekilde kavranılabilmesi için, Arap Yarımadası’nda kültürel, dini ve sosyal yaşantının bilinmesi önemlidir.

Vahyin gelmeye başladığı Arap Yarımadası, Asya Kıtası’nın güneybatısında bulunur. Doğuda Umman Denizi ve Basra Körfezi, batıda Kızıldeniz, güneyde de Aden Körfezi ve Hint Okyanusu ile çevrili olan bir yarımadadır.


Arap Yarımadası’nda insanların bir kısmı göçebe, diğer bir kısmı da yerleşik bir hayat sürdürmekteydi. Göçebe olanlar hayvancılık; yerleşikler ise tarım ve ticaretle geçimlerini sağlarlardı. Kabileler kan davası ve sınır anlaşmazlıkları yüzünden sık sık savaşırlardı.

İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nda farklı inanç grupları vardı fakat putperestlik daha yaygındı. İnsanlar, kendi elleriyle yaptıkları putlara tapar ve bunlar için kurbanlar keserlerdi. Putperestler, putların kendilerini Allah’a yaklaştırdığına ve Allah’ın onlara yardımcı olacağına inanırlardı. Onların bu durumu, Kur’an-ı Kerim’de, “…Biz bunlara (putlara) sadece bizi Allah’a yaklaştırmaları için tapıyoruz…” 1 şeklinde ifade edilmiştir.,

Arap Yarımadası’nda putperest Araplar dışında, Yahudi, Hristiyan, Mecusi, Sabii ve Hanifler vardı. Hanifler, Hz. İbrahim’in dinî geleneğini sürdüren ve tevhit inancını benimseyen kimselerdi.
 
Son düzenleme:
D

dfghjk39

Ziyaretçi
kuranı anlaşılır bir şekilde insanlara öğretmeyi ve anlamayı amaçlamak
 
Üst