Kur'an-ı Kerim Türkçe Meâl-i Âlisi

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Hadislerle Sürelerin Fazileti
http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/hadislerle-surelerin-fazileti.32432/

Kur'an-ı Kerim Türkçe Meâl-i Âlisi

1. FÂTİHA SÛRESİ 7 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/1-fatiha-sûresi-7-ayet.38146/
2. BAKARA SÛRESİ 286 ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/2-bakara-sûresi-286-ayet.38154/
3. ÂL-İ İMRÂN SÛRESİ 200 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/3-al-i-imran-sûresi-200-ayet.38155/
4. NİSÂ SÛRESİ 176 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/4-nisa-sûresi-176-ayet.38156/
5. MÂİDE SÛRESİ 120 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/5-maide-sûresi-120-ayet.38157/
6. EN'ÂM SÛRESİ 165 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/6-enam-sûresi-165-ayet.38158/
7. A'RÂF SÛRESİ 206 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/7-araf-sûresi-206-ayet.38159/
8. ENFÂL SÛRESİ 75 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/8-enfal-sûresi-75-ayet.38160/
9. TEVBE SÛRESİ 129 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/9-tevbe-sûresi-129-ayet.38161/
10. YÛNUS SÛRESİ 109 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/10-yûnus-sûresi-109-ayet.38162/
11.HUD SURESİ 123 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/11-hûd-sûresi-123-ayet.38163/
12.YUSUF SURESİ 111 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/12-yûsuf-sûresi-111-ayet.38164/
13. RA'D SURESİ 43 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/13-rad-sûresi-43-ayet.38166/
14.İBRAHİM SURESİ 52 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/14-ibrahim-sûresi-52-ayet.38167/
15.HİCR SURESİ 99 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/15-hicr-sûresi-99-ayet.38168/
16.NAHL SURESİ 128 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/16-nahl-sûresi-128-ayet.38169/
17.İSRA SURESİ 111 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/17-isra-sûresi-111-ayet.38170/
18.KEHF SURESİ 110 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/18-kehf-sûresi-110-ayet.38172/
19.MERYEM SURESİ 98 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/19-meryem-sûresi-98-ayet.38173/
20.TA-HA SURESİ 135 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/20-ta-ha-sûresi-135-ayet.38174/
21. ENBİYÂ SÛRESİ 112 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/21-enbiya-sûresi-112-ayet.38175/
22. HAC SÛRESİ 78 ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/22-hac-sûresi-78-ayet.38176/
23. MÜ'MİNÛN SÛRESİ 118 ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/23-muminûn-sûresi-118-ayet.38177/
24. NÛR SÛRESİ 64 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/24-nûr-sûresi-64-ayet.38178/
25. FURKÂN SÛRESİ 77 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/25-furkan-sûresi-77-ayet.38179/
26. ŞU'ARÂ SÛRESİ 224 ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/26-suara-sûresi-224-ayet.38180/
27. NEML SÛRESİ 93 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/27-neml-sûresi-93-ayet.38181/
28. KASAS SÛRESİ 88 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/28-kasas-sûresi-88-ayet.38182/
29. ANKEBÛT SÛRESİ 69 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/29-ankebût-sûresi-69-ayet.38183/
30. RÛM SÛRESİ 60 âyettir http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/30-rûm-sûresi-60-ayettir.38184/
31. LOKMAN SÛRESİ 34 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/31-lokman-sûresi-34-ayet.38185/
32. SECDE SÛRESİ 30 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/32-secde-sûresi-30-ayet.38186/
33. AHZÂB SÛRESİ 73 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/33-ahzab-sûresi-73-ayet.38187/
34. SEBE' SÛRESİ 54 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/34-sebe-sûresi-54-ayet.38188/
35. FÂTIR SÛRESİ 45 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/35-fatir-sûresi-45-ayet.38189/
36. YÂSÎN SÛRESİ 83 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/36-yasin-sûresi-83-ayet.38190/
37. SÂFFÂT SÛRESİ 182 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/37-saffat-sûresi-182-ayet.38192/
38. SÂD SÛRESİ 88 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/38-sad-sûresi-88-ayet.38193/
39. ZÜMER SÛRESİ 75 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/39-zumer-sûresi-75-ayet.38194/
40. MÜ'MİN SÛRESİ 85 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/40-mumin-sûresi-85-ayet.38195/
41. FUSSİLET SÛRESİ 54 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/41-fussilet-sûresi-54-ayet.38196/
42. ŞÛRÂ SÛRESİ 53 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/42-sûra-sûresi-53-ayet.38201/
43. ZUHRUF SÛRESİ 89 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/43-zuhruf-sûresi-89-ayet.38202/
44. DUHÂN SÛRESİ 59 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/44-duhan-sûresi-59-ayet.38203/
45. CÂSİYE SÛRESİ 37 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/45-casiye-sûresi-37-ayet.38204/
46. AHKÂF SÛRESİ 35 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/46-ahkaf-sûresi-35-ayet.38205/
47. MUHAMMED SÛRESİ 38 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/47-muhammed-sûresi-38-ayet.38206/
48. FETİH SÛRESİ 29 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/48-fetih-sûresi-29-ayet.38207/
49. HUCURÂT SÛRESİ 18 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/49-hucurat-sûresi-18-ayet.38208/
50. KÂF SÛRESİ 45 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/50-kaf-sûresi-45-ayet.38209/
51. ZÂRİYÂT SÛRESİ 60 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/51-zariyat-sûresi-60-ayet.38210/
52. TÛR SÛRESİ 49 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/52-tûr-sûresi-49-ayet.38211/
53. NECM SÛRESİ 62 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/53-necm-sûresi-62-ayet.38212/
54. KAMER SÛRESİ 55 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/54-kamer-sûresi-55-ayet.38213/
55. RAHMÂN SÛRESİ 78 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/55-rahman-sûresi-78-ayet.38214/
56. VÂKI'A SÛRESİ 96 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/56-vakia-sûresi-96-ayet.38215/
57. HADÎD SÛRESİ 29 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/57-hadid-sûresi-29-ayet.38216/
58. MÜCÂDELE SÛRESİ 22 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/58-mucadele-sûresi-22-ayet.38217/
59. HAŞR SÛRESİ 24 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/59-hasr-sûresi-24-ayet.38218/
60. MÜMTEHİNE SÛRESİ 13 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/60-mumtehine-sûresi-13-ayet.38219/
61. SAFF SÛRESİ 14 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/61-saff-sûresi-14-ayet.38220/
62. CUM'A SÛRESİ 11 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/62-cuma-sûresi-11-ayet.38221/
63. MÜNÂFİKÛN SÛRESİ 11 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/63-munafikûn-sûresi-11-ayet.38222/
64. TEĞÂBUN SÛRESİ 18 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/64-tegabun-sûresi-18-ayet.38223/
65. TALÂK SÛRESİ 12 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/65-talak-sûresi-12-ayet.38224/
66. TAHRÎM SÛRESİ 12 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/66-tahrim-sûresi-12-ayet.38225/
67. MÜLK SÛRESİ 30 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/67-mulk-sûresi-30-ayet.38226/
68. KALEM SÛRESİ 52 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/68-kalem-sûresi-52-ayet.38227/
69. HÂKKA SÛRESİ 52 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/69-hakka-sûresi-52-ayet.38228/
70. ME'ÂRİC SÛRESİ 44 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/70-mearic-sûresi-44-ayet.38229/
71. NÛH SÛRESİ 28 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/71-nûh-sûresi-28-ayet.38230/
72. CİN SÛRESİ 28 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/72-cin-sûresi-28-ayet.38231/
73. MÜZZEMMİL SÛRESİ 20 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/73-muzzemmil-sûresi-20-ayet.38232/
74. MÜDDESİR SÛRESİ 56 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/74-muddesir-sûresi-56-ayet.38233/
75. KIYÂME SÛRESİ 40 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/75-kiyame-sûresi-40-ayet.38234/
76. İNSAN SÛRESİ 31 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/76-insan-sûresi-31-ayet.38235/
77. MÜRSELÂT SÛRESİ 50 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/77-murselat-sûresi-50-ayet.38236/
78. NEBE' SÛRESİ 40 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/78-nebe-sûresi-40-ayet.38237/
79. NÂZİ'ÂT SÛRESİ 46 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/79-naziat-sûresi-46-ayet.38238/
80. ABESE SÛRESİ 42 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/80-abese-sûresi-42-ayet.38239/
81. TEKVÎR SÛRESİ 29 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/81-tekvir-sûresi-29-ayet.38240/
82. İNFİTÂR SÛRESİ 19 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/82-infitar-sûresi-19-ayet.38241/
83. MUTAFFİFÎN SÛRESİ 36 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/83-mutaffifin-sûresi-36-ayet.38242/
84. İNŞİKÂK SÛRESİ 25 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/84-insikak-sûresi-25-ayet.38243/
85. BÛRÛC SÛRESİ 22 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/85-bûrûc-sûresi-22-ayet.38244/
86. TÂRIK SÛRESİ 17 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/86-tarik-sûresi-17-ayet.38246/
87. A'LÂ SÛRESİ 19 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/87-ala-sûresi-19-ayet.38271/
88. ĞÂŞİYE SÛRESİ 26 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/88-gasiye-sûresi-26-ayet.38272/
89. FECR SÛRESİ 30 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/89-fecr-sûresi-30-ayet.38273/
90. BELED SÛRESİ 20 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/90-beled-sûresi-20-ayet.38274/
91. ŞEMS SÛRESİ 15 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/91-sems-sûresi-15-ayet.38275/
92. LEYL SÛRESİ 21 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/92-leyl-sûresi-21-ayet.38276/
93. DUHÂ SÛRESİ 11 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/93-duha-sûresi-11-ayet.38277/
94. İNŞİRÂH SÛRESİ 8 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/94-insirah-sûresi-8-ayet.38278/
95. TÎN SÛRESİ 8 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/95-tin-sûresi-8-ayet.38279/
96. ALÂK SÛRESİ 19 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/96-alak-sûresi-19-ayet.38280/
97. KADR SÛRESİ 5 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/97-kadr-sûresi-5-ayet.38281/
98. BEYYİNE SÛRESİ 8 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/98-beyyine-sûresi-8-ayet.38282/
99. ZİLZÂL SÛRESİ 8 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/99-zilzal-sûresi-8-ayet.38283/
100. ÂDİYÂT SÛRESİ 11 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/100-adiyat-sûresi-11-ayet.38284/
101. KÂRİ'A SÛRESİ 11 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/101-karia-sûresi-11-ayet.38285/
102. TEKÂSÜR SÛRESİ 8 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/102-tekasur-sûresi-8-ayet.38286/
103. ASR SÛRESİ 3 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/103-asr-sûresi-3-ayet.38287/
104. HÜMEZE SÛRESİ 9 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/104-humeze-sûresi-9-ayet.38288/
105. FÎL SÛRESİ 5 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/105-fil-sûresi-5-ayet.38289/
106. KUREYŞ SÛRESİ 4 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/106-kureys-sûresi-4-ayet.38290/
107. MÂ'ÛN SÛRESİ 7 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/107-maûn-sûresi-7-ayet.38291/
108. KEVSER SÛRESİ 3 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/108-kevser-sûresi-3-ayet.38292/
109. KÂFİRÛN SÛRESİ 6 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/109-kafirûn-sûresi-6-ayet.38293/
110. NASR SÛRESİ 3 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/110-nasr-sûresi-3-ayet.38294/
111. TEBBET SÛRESİ 5 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/111-tebbet-sûresi-5-ayet.38295/
112. İHLÂS SÛRESİ 4 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/112-ihlas-sûresi-4-ayet.38296/
113. FELÂK SÛRESİ 5 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/113-felak-sûresi-5-ayet.38297/
114. NÂS SÛRESİ 6 Ayet http://www.kunfeyekun.org/forum/kf/114-nas-sûresi-6-ayet.38298/


Ömer ÖNGÜT(Kuddise Sırruh)
 

Üst