Kıyamet gününe hazırlanmak ile ilgili ayetler

  • Konuyu başlatan Nurun Ala Nur
  • Başlangıç tarihi
Nurun Ala Nur

Nurun Ala Nur

Düzenleyici
Moderator
Kıyamet gününe hazırlanmak

102/1,2- Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.1 1

102/3- Hayır; ileride bileceksiniz!

102/4- Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!

102/5- Hayır, kesin olarak bir bilseniz...

102/6- Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

102/7- Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz

102/8- Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

14/31- İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar, hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.

17/71- Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.13 13

17/72- Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.

2/109- Kitap ehlinden bir çoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.

30/43- Allah tarafından, geri çevrilmesi olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru dine çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılacaklardır.

42/47- Allah’tan, geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de (günahlarınızı), inkar edebilirsiniz!

56/83- Can boğaza geldiğinde, onu geri döndürsenize!

56/84- Oysa siz o zaman bakıp durursunuz.

56/85- Biz ise ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz.

56/86,87- Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize!

56/88,89- Fakat (ölen kişi) Allah’a yakın kılınmışlardan ise, ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.

56/90,91- Eğer Ahiret mutluluğuna ermiş kişilerden ise, kendisine, “Selam sana Ahiret mutluluğuna ermişlerden!” denir.

56/92,93- Ama haktan sapan yalancılardan ise, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır.

56/94- Bir de cehenneme atılma vardır.

56/95- Şüphesiz bu, kesin gerçektir.

56/96- Öyleyse yüce Rabbinin adını tesbih et.

59/18- Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

69/13,14,15- Sûr’a bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş(kıyamet kopmuş)tur.

69/16- Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur.

69/17- Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz taşıyıcı taşır.

69/18- O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz.

69/19- İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: “Gelin, kitabımı okuyun!”

69/20- “Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.”

69/22- Yüksek bir cennettedir.

69/23- Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir).

69/24- (Onlara şöyle denir:) “Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için.”

69/25- Kitabı kendisine sol tarafından verilen ise şöyle der: “Keşke kitabım bana verilmeseydi.”

69/26- “Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim.”

69/27- “Keşke ölüm her şeyi bitirseydi.”

69/28- “Malım bana hiçbir yarar sağlamadı.”

69/29- “Saltanatım da yok olup gitti.”

69/30- (Allah şöyle der:) “Onu yakalayıp bağlayın.”

69/31- “Sonra onu cehenneme atın.”

69/32- “Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu.”

69/33- “Çünkü o, azamet sahibi Allah’a iman etmiyordu.”

69/34- “Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu.”

69/35- “Bu sebeple, bugün burada onun samimi bir dostu yoktur.”

69/36- “Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur.”

69/37- "Onu günahkârlardan başkası yemez.”

79/34,35- En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

79/36- Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

79/37,38,39- Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır.

79/40,41- Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

84/1,2- Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,

84/10- Fakat kime kitabı arkasından verilirse,

84/11,12- “Helâk!” diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.

84/3,4- Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,

84/5- Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)

84/6- Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.

84/7- Kime kitabı sağından verilirse,

84/8- Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,

84/9- Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
 

Üst