Kimler Cehennemde Ebedî Kalır?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Kimler Cehennemde Ebedî Kalır?

SUAL: Günahkâr müminler, Cehenneme girip de orada yanarak günahlardan temizlenip Cennete gidilecek midir? Bundan Kur'an'ın hangi ayetlerinde bahsediliyor?

CEVAB: Aşağıdaki ayet-i kerime mealleri, kafirlerin ebedi bir şekilde cehennemde kalacağını ifade ederken, inkar etmeyip günahkâr olanların da, cehennemde azap çektikten sonra çıkacaklarını nazarımıza vermektedir.Ehl-i sünnet inancına göre, kâfir, münâfık ve müşrikler Cehennem'de ebedî kalırlar, orada ölmezler ve azabları hafifletilmez. Tövbe etmeden günahkâr olarak ölen ve Allah'ın kendilerini affetmediği mü'minler ise Cehennem'de ebedî kalmazlar. Kendilerine günahları kadar azap edilir. Sonra oradan kurtulup Cennet'e girerler ve orada ebedî kalırlar. (1)

"Öyleyse içinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların konaklama yeri ne kötüdür." (Nahl Suresi,16/29)

"Kimin tartısı hafif gelirse işte onlar da kendi nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde de ebedi olarak kalacak olanlardır." (Mü'minun Suresi, 23/103)


"Dediler ki: 'İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından (içeri) girin. Büyüklüğe kapılanların konaklama yeri ne kötüdür.'" (Zümer Suresi, 39/72)

"İçinde ebedi kalıcılar olarak cehennemin kapılarından girin. Artık mütekebbirlerin konaklama yeri ne kötüdür."(Mü'min Suresi, 40/76)

"Şüphesiz, ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat (ya da deve) iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu-günahkarları işte böyle cezalandırırız." (A'râf Suresi, 7/40)
Cehennem derin kuyu, ahirette kâfir ve günahkâr kimselerin azap çekecekleri ceza yeridir. Kur'an-ı Kerîm'de inanan ve güzel amel işleyen kimselere Cennet va’d edildiği gibi (Kehf Suresi, 18/107)


Kâfir ve günahkâr kimselere de Cehennem va’dedilmiştir.

Ayetlerde ebedi cehennemde kalacağı belirtilenler kafirlerdir. Ancak salih amel eksiği olanların, ya da haram işleyenlerin de cezasını çekeceği malumdur. Çünkü imanlı olduğu halde tevbe etmeden günahkâr ölmek bir suçtur. Bu suçun cezasını çekmeyeceğini iddia etmek doğru olmaz. Öyleyse cezası kadar cehennemde kalması gerekir. Ayrıca imanlı olduğu halde, cehennemde ebedi kalacağını söylemek de, kafirlerle aynı durumda kabul etmek anlamına gelir. Bu da imana aykırıdır. Öyleyse cehenneme giren mümin ile kafiri ayırmak gerekir. Elmas, kirlenmekle elmaslıktan çıkmadığı gibi, kömür de süslenmekle elmas olmaz. Bu nedenle imanlarını kirletmiş olan müminler imanlı ölmek şartıyla, cehennemde temizlendikten sonra cennete gireceklerdir.

Bakara suresindeki seksen ikinci ayette, iman edenler ve salih amel işleyenler hariç diyerek, cehennemde ebedi kalacak olanların iman etmeyenler olduğu açıkça belirtilir.

"Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşatıp kapladığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, İşte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır." (Bakara Suresi, 2/81 ve 82)

Yunus Suresindeki de aynı istikamettedir.

"Kötülük işleyenler ise, yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak... Onları Allah’ın bu cezasından koruyup kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedî kalacaklardır. Gün gelir, onların hepsini bir araya toplayıp sonra Allah’a şirk koşanlara: 'Siz de, taptığınız şerikleriniz de yerlerinize!' deriz. Artık onları putlarından tamamen ayırmışızdır. Şerikleri: 'Siz dünyada bize tapmıyordunuz. Bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu, sizin bize taptığınızdan hiç mi hiç haberimiz yoktu' derler." (Yunus Suresi, 10/27-29)

Müminun Suresindeki Ayetin devamında bulunan açıklamalar bunların, Allah’ın ayetlerini inkar eden ve müslümanlarla alay edenler olduğu belirtilmektedir.
Cehennemde ebedi kalacak olanların kafirler olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor.Bu nedenle Ehl-i Sünnet anlayışında her hangi bir tezat yoktur.(1) (Alâuddin Âbidîn, el-Hediyetü'l-Alâiyye, 468).

alıntı
 

S

Sümük-ü Şerif

Ziyaretçi
Hayır, bu yazıdaki yorum hatalı. "Terazisi hafif gelen her kim olursa olsun ebedi cehennemde kalacak" anlamı bariz ortada. İman etsin ya da etmesin, önemli olan terazideki ölçü. Zaten böyle olması da daha doğal ve doğru. IQ seviyem 140-150 arası ve ben bu ayetlerden bunu anlıyorum. İman ettiği halde terazisi hafif gelenlerin cehennemde biraz bronzlaşıp çıkacağı şeklinde birşey belirtmemiş tanrı. Çünkü iman etmekten ziyade uygulamada neler yaptığınız önemlidir. Kısacası "seni seviyorum" demek ile sevdiğin kişi için zahmete katlanmak ve emek vermek tamamen ayrı boyutlardır. Öyle "İman ettim" demekle tanrıyı kandıramazsınız.
 

Üst