Önemli KİM EHLİ SÜNNETTİR?

Nurcu Genç

Nurcu Genç

Üye
Üye
Hanefi alimlerinden Murteda Ez Zebidi (1135-1245 h/1732-1790 m) "İhya" şerhinde diyor ki:

والمراد بأهل السنة هم الفِرَق الأربعة ، المحدثونَ والصوفية والأشاعرة والماتريدية

"Ehli Sünnet dendikçe dört fırka kast ediliyor: Mühaddisler, Sufiler, Eşariler ve Maturidiler."


[ İMAM-I MURTAZA EZ-ZEBİDİ, İTHAFU'S-SADATİL-MUTTAKİN, BEYRUT, MUESSESETUT TARİHİ'L-ARABİ, 1414/1994, CİLD; 2, SAYFA; 86 ]
 

Üst