Çözüldü Kelime-i Tevhit ile Kelime-i Şehadet'in okunuşu anlamı benzerlik ve farklılıkları

  • Konuyu başlatan Ödevci
  • Başlangıç tarihi
Ödevci

Ödevci

Kıdemli Üye
Üye
Kelime-i Tevhit ile Kelime-i Şehadet'in okunuşu anlamı benzerlik ve farklılıkları nelerdir kısaca açıklar mısınız?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
İslam dininde, "Lâ ilâhe illâllah, Muhammedün resûlullah." yani "Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir." ifadesine "Kelime-i Tevhit" denir.

Tevhit; birlik, birleme anlamına gelir. Kelime-i Tevhit, Allah'ın bir ve tek olduğunu belirtmek için söylenen sözdür. Allah inancının en kısa ve en özlü ifadesidir. Kelime-i Tev-hit'i söyleyen kimse, tek yaratıcının Allah olduğunu; onun eşinin, benzerinin ve ortağının bulunmadığını ifade etmiş olur.

Kur’an-ı Kerim’de Kelime-i Tevhit’in anlam ve önemi çeşitli ayetlerde vurgulanır. Örneğin; “...Ondan başka ilah yoktur...”1 ayetinde Yüce Allah’ın birliği, “Muhammed, Allah’ın Resûlüdür...”2 ayetinde de Peygamberimizin onun elçisi olduğu belirtilir.

İslam dininde, "Eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh." yani "Allah'tan başka tanrı olmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ederim." ifadesine "Kelime-i Şehadet" denir.

Kelime-i Şehadet, tanıklık etme sözü anlamına gelir. Bu sözü diliyle söyleyip ona kalbiyle inanan kimse Müslüman olur. Müslüman olmak için başka bir törene gerek yoktur.

Kelime-i Şehadet iki ayrı bölümden oluşur. Birinci bölümde, Allah’tan başka ilah olmadığına, ikinci bölümde ise Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna tanıklık ediyoruz.

Allah’a olan inancımızı ve bağlılığımızı ifade etmek açısından Kelime-i Tevhit ve Keli-me-i Şehadet çok önemlidir. Bu yüzden bunları öğrenmemiz gerekir.
 

Üst