Kelime-i tevhid ne demek anlamı

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
İslam dininin üzerine bina olduğu
temel ilke “tevhiddir”. Bir Kur’an kavramı
olan tevhid, Allah’ın birliğine,
eşi ve benzeri olmadığına inanmak,
sadece Allah’ı rab bilmek, sadece
O’na ibadet edip, sadece O’ndan
yardım istemektir. Kur’an-ı Kerim’de
tevhidin üzerinde önemle durulmaktadır.
“Allah, hiçbir çocuk edinmedi.
O’nunla birlikte hiçbir ilah
da yoktur.” (Mü’minûn, 23/91) buyurulmakta,
Enbiya suresi 22. ayette, aksi
durumda yeryüzünde düzenin olmasının
mümkün olamayacağı vurgulanmaktadır.
“Lâ ilâhe illâllâh Muhammedün resulullah”,
“Allahtan başka ilah yoktur
ve Hz. Muhammed O’nun elçisidir.”
sözü, kelime-i tevhid olarak adlandırılır
ve tevhidin özeti kabul edilir. Nitekim
Peygamber Efendimiz (s.a.s.),
“kelime-i tevhidi iman ağacının en
üst dalı” olarak ifade eder. (Buhari,
“İman”, 3) Görülmektedir ki kelime-i
tevhid, iman halkasına katılmanın ilk
ve en önemli adımıdır. Nitekim Peygamber
Efendimiz (s.a.s.) kelime-i
tevhidin önemine şöyle işaret etmektedir:
“Şüphesiz ki, Yüce Allah,
kendi rızasını arayarak Lâ ilâ he illâllâh
diyen kimseyi ateşe haram etmiştir.”
(Buhari, “Etime”, 15)