Kanaatkâr olmak

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
Ashab-ı Kiram’dan Hâkim b.
Hizam Hz. Peygamberden birşeyler
istemiş, o da vermişti. Sonra
ikinci defa istedi, yine verdi ve peşisıra
şöyle buyurdu: “Bu dünya
malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu
mala engin bir gönülle ve göz dikmeksizin
sahip olursa, kendisi için
malı bereketlenir. Ama kim de hırs
ve tamahla dolu bir kalple bu malı
arzularsa, onun için malın bereketi
kaçar.” (Buhârî, “Rikâk”, 11)
Kutlu Nebi bu sözüyle, ihtiyaçları
sınırlı, arzu ve emelleri sınırsız olan
insanoğlunun huzurlu yaşamasının
formülünü veriyordu adeta. İnsanın
gönlünün her gördüğünü arzu etmesi
normal, ama her arzu ettiğini
elde etmeye çalışması onu hüsrana
uğratır. Geçmişte nice ümmetler
gözalıcı servetlere sahip
olmuşlardı ama ellerindeki nimeti
küçümseyip nankörlük etmeleri yüzünden
cezalandırılmışlardı (Sebe,
34/15-18).
Peygamberimiz, Allah’a gerçekten
şükredebilmek için elindeki ile
yetinebilmek ve paylaşmak gerektiğini
şöyle ifade etti: “Kanaatkâr ol,
o zaman Allah'a en çok şükreden
sen olursun. Kendin için istediğin
şeyleri başkaları için de iste, o
zaman olgun mümin olursun.” (İbn
Mâce, “Zühd”, 24)