Kamu Malını Korumak

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
KAMU MALINI KORUMAK

Kamu malı insanların ortak kullanımına
sunulan, herkesin yararlanma
hakkı olan mallar ve hizmetlerdir. Bu
mal ve hizmetler yine halktan toplanan
vergi, bağış vb. yollarla tedarik
edilir ve devlet malı olarak da adlandırılır.
Yüce dinimizin insana yüklediği
en önemli sorumluluklardan biri de
emanete sahip çıkmak, ona hıyanet
etmemektir. Kamu malının korunması
da bu kapsamdadır.Nitekim bir ayette,
“Kim hıyanet
ederse, kıyamet günü, hıyanet ettiği
şeyle birlikte gelir. Sonra da
hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın
herkese kazandığının karşılığı tastamam
verilir.”

(Âl-i İmrân, 3/161) buyrulmaktadır.

Hz. Peygamber de kamu malı yemenin
en büyük günahlardan olduğunu
belirtmiş, insanları bu konuda
eğitmek amacıyla kamu malı yiyen bir
kişinin cenaze namazına katılmamış;
gerçek bir Müslümanın herkese güven
duygusu vereceğini bildirmiştir.

Gerek kamuya ait okul, hastane gibi
yerlerdeki eşya, araç ve gereçlerin
kullanımında gerekse orman, park,
deniz, gibi doğal kaynakların kullanımında
oldukça ölçülü ve titiz davranmalıyız.

Her kamu malının veya hizmetinin
cebimizden ödediğimiz vergilerle üretildiğini,
sahip olduğumuz doğal kaynakların
da bir sonunun olabileceğini
unutmamalıyız.