Kafir Kimdir?

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
#1
Kafir Kimdir?

Sözlükte; bir şeyi örten, gizleyen,
nankörlük eden anlamına gelen
kâfir kavramı, terim olarak; Allah’ı,
Peygamberleri ve onların getirdiği
esasların tamamını veya bir kısmını
inkâr etmek anlamında kullanılmaktadır.
İnkâr edenin bu eylemine ise
küfür denir.
Kişiyi inkâra sevk eden sebeplerin
başında cehalet, kibir, haset,
bencillik, kendini beğenme, nefsin
istek ve arzularına tabi olma sayılabilir.
“İnkâr edenlere dünya hayatı
süslü gösterildi. Onlar iman
edenlerle alay etmektedirler. Allah’a
karşı gelmekten sakınanlar
ise, kıyamet günü bunların üstündedir.
Allah dilediğine hesapsız
rızık verir.” (Bakara, 2/212) buyurulmaktadır.
Şüphe yok ki bu dünyada en
büyük varlık iman olduğu gibi, en
büyük talihsizlik de küfür içerisinde
yaşayarak hayatı bu şekilde noktalamaktır.
Kâfirlerin akıbeti ile ilgili
olarak Kur’an’da; “Şüphesiz inkâr
edip kâfir olarak ölenler var ya,
dünya dolusu altını fidye verseler
bile bu, hiç birisinden asla
kabul edilmeyecektir. Onlar için
elem dolu bir azap vardır. Onların
hiçbir yardımcıları da yoktur.” (Ali
İmran, 3/91) buyurulmaktadır.