İşte bilinmeyenleri ve sırlarıyla 'Gerçek Harem'

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
3 kıtayı yöneten Osmanlı Sultanlarını zevk ve eğlence düşkünü, dünyanın nizam ve intizamının sağlandığı Topkapı Sarayı'nı da Harem'den ibaretmiş gibi, Harem'i de sadece padişahı eğlendirmek için kurulmuş bir mekan olarak gösterdiler yıllardır. Bu hiç şüphesiz Osmanlı'dan intikam almanın bir yoluydu hasımları için. Ama hasmın kirli propagandaları şimdi Osmanlı'nın torunlarınca bile gerçek zannediliyor.

Osmanlı Devleti'nde haremde kadınlarla erkeklerin mektepleri farklıydı. İki bölüm arasında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan kara ağalar bölümü vardı. Kara ağalar, sinilerle getirdikleri yemekleri koridordaki tezgahlara bırakırdı.

Haremi dışarıdan birilerinin görmesi bir kenara Padişah bile düstursuz girmezdi. Bazı batılı ressamlar, hakkında bilgi sahibi olmadıkları haremi hayali olarak çizdiler. İçerisinde ibadethanelerin bulunduğu harem, oryantalist geleneğin hikayeleri ile anlatıldı.

Mekteplerinden mezun olan ve evlenme çağına gelen öğrenciler, Duhteran-ü Hümayun'daki hanımlarla evlendiriliyordu.


[KURE]111967[/KURE]
 

Üst