Ismail Müfid Efendi Kimdir?

  • Konuyu başlatan Eslem_Rufeyde
  • Başlangıç tarihi
Eslem_Rufeyde

Eslem_Rufeyde

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye
İSMAİL MÜFİD EFENDİ (İSTANBÛLÎ)

Aslen İstanbullu olup tahsilini tamamladıktan sonra Mekke ve İstanbul Mollalığına nail olmuştur. Hayatını müderrislik ile ve eser yazmakla geçiren gayretli bir âlimdir. "Eylesün Yezdân Müfid'i rahmetinden müstefid" mısraının delalet ettiği hicri 1217 (M. 1802) tarihinde vefat ederek Davutpaşa Camii avlusuna defnedildi. Nakşibendî tarikatına mensup idi.
Eserlerinden bazıları şunlardır:

Tefsir-i Beyzâvî Hâşiyesi,
Sûre-i Nebe' Hâşiyesi,
Nevevî'nin Hadîs-i Erbaîn şerhi,
Şemail-i Şerif şerhi,
Delâil-i Hayrât şerhi,
Ahlâk-ı Adudiyye Şerhi,
Pend-i Attar Şerhi,
Kenzü'l-Ummal ihtisarı,
Kuduri Tercümesi,
Molla Cami'nin Levayıh tercümesi,
Bursalı Dede Efendi'nin Siyaset-i şer'iyye tercümesi gibi birçok eseri ve şiirleri vardır.


Şiirlerinden bir kıt'a:

Bak saate, bir dakika fevt eylemeyip Oynatmada rakkası derunde her gâh Miftah-ı inabetle kur işit sende, Dil saatini bisavt-i Allah Allah...

(Bir dakika geçirmeden rakkası oynatan saate bak
ve sen de bir üstaza inabet ile kalb saatini kurup Allah Allah sesini işit.)
 

Üst