İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir?

  • Konuyu başlatan Dini Sorular1
  • Başlangıç tarihi
D

Dini Sorular1

Ziyaretçi
İnsan çok özel bir varlıktır. İnsanı diğer canlı türlerinden ayıran bir takım özellikler bulunmaktadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran özellikler nelerdir? kısaca açıklar mısınız?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
insanı diğer canlılardan ayıran özellikler

İnsan akıllı, düşünen, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir varlıktır. Bütün bu özelliklerden dolayı insan diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattığı varlıklar arasında seçkin bir yere sahiptir. Kur’anıkerim’de geçen “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir varlık olarak yaratıldığını belirtmektedir.
ulaştığını anlatılır.
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
İnsanı Diğer Varlıklardan Ayıran Özellikler Nelerdir

İnsan beden ve ruh itibariyle yaratılmışların en mükemmelidir. Kuran’da insanın bu iki özelliğiyle en güzel şekilde yaratıldığı ifade edilmiştir. İnsan topraktan yaratılmış ve beden itibariyle diğer canlılara benzemektedir. Akıl ve ruh yönüyle onlardan ayrılır.

Allah; Bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak üç grupta yaratılmışları toplamıştır. Bu varlıkları birbirinden ayıracak nitelikler vardır. Örneğin; bitkiler canlıdırlar ancak bir yerden başka bir yere hareket etme kabiliyetleri yoktur. Hayvanlar ise hareket eder ve kendine has işler yapar. Canlıların hepsi doğar büyür ve zamanı gelince de ölürler. Her canlı gibi insan da bir gün mutlaka ölümü tadacaktır.

İnsan pek tabii diğer canlılardan farklıdır.İnsan; akıl sahibi, düşünme yetisi olan, bilen, irade sahibi, özgür, sorumlu ve inanan bir canlıdır. Bu özellikleri itibariyle insan diğer canlılardan farklı ve Allah’ın yarattıklarının içinde en seçkinidir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Biz, gerçekten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık”(İsra suresi, ayet 70) ayeti insanın üstün ve değerli bir canlı olduğunun ispatıdır.

Akıl: Akıl, insanı diğer tüm canlı varlıklardan farklı kılan özelliktir.

İnsanı, farklı kılan özellik aklını kullanarak düşünme yetisi olamasıdır. Bazı hayvanlar insanlardan hızlı koşabilir, fakat insan aklı ile tüm hayvanlardan daha hızlı olmayı sağlayacak arabalar icat edebilir. Bazı hayvanların görme organı insanınkinden daha fazla gelişmiştir, fakat insan bulduğu teleskop veya mikroskop yardımıyla tüm hayvanlardan çok daha iyi görür. Kuşlar, uçabilir, fakat insanlar bir kuştan daha hızlı ve daha uzağa uçabilecek uçaklar üretmiştir. Tüm bu ayrıcalıklar insan aklı ve bilgisi sayesindedir. Bilgi ve akıl, insanın güçlü olmasını sağlar. İnsanı tüm canlıların en üstün kılan aklı ve bilgisidir.

İnsanı diğer varlıklardan farklı kılan bir diğer özellik duygulardır. Merhamet, şefkat, cömertlik, vicdan, adalet, sabır, sevgi gibi bir çok duygu besler insanlar. İnsan bu duyguları kendi hayatına yansıttığı oranda diğer varlıklardan daha farklı olur.
 

Similar threads


Üst