ilmihal nedir?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
İlim ve hâl kelimelerinden oluşan ilmihal sözlükte, "Davranış bilgisi" anlamına gelir.

Terim olarak Müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, Müslümanlığın gereğini yerine getirmenin vazgeçilmez şartı durumundaki temel bilgilere ilmihâl denilmiştir.

Her müslümanın kendi durumuna göre bilmesi gereken temel dinî bilgilerin özlü bir şekilde ve belli bir mezhep geleneğine bağlı kalınarak yazılmış kitaplara da ilmihâl denilmiştir.

ilmihal.jpg


Miladî onuncu yüzyıldan itibaren yazılmağa başlayan ilmihâl kitaplarında ilmihâl bilgileri yanında, günlük hayata ilişkin tecrübe birkimi ve geleneği de ana hatlarıyla mevcuttur. Böylece dinî eğitim için başlangıç, dinî hayat açısından ortak payda değerindeki ilmihâl bilgileri, fertler için kaçınılmaz pratik bir ihtiyacı karşılamıştır. İlmihâllerde muâmelata dair bilgiler, hitap edilen insanların yaşadığı zaman ve coğrafyaya göre değişiklikler göstermekle birlikte bu eserler daha çok herkesin bilmesi gereken hususları içerir.

Temel dinî bilgileri içeren ilmihâller yanında akaid, ibadet, insanlar arası münasebetler gibi konulardan yalnız birini veya sadece bir mezhebin esaslarını ilgilendiren bilgileri ihtiva eden ilmihâller de yazılmıştır.
 

Son düzenleme: