İktisat ve Kanaat hadisleri

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
İktisat eden maişetçe aile belâsını çekmez

Müsned, 1/447

Bediüzzaman, bizzat nefsinde yaşadığı bu hakikati kuvvetli bir itikad halinde şu satırlarına da yansıtmıştır: “Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki; kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder.

Mektûbât, s. 407

Kanaat bitmeyen bir hazînedir”

Fethu’l-Kebîr, 2/309

İstihare eden mahrum olmaz; istişare eden pişman olmaz; iktisat eden fakirlik sıkıntısı çekmez

Taberani, Mu’cemu’s Sağir

Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz

Mâide Sûresi: 66.; Lokman Sûresi: 32.
 

Üst