İki cihandaki azabın sebebi

ma'vera

Emektar
Özel Üye
#1
Yahya bin Muaz’a:
"Nefsânî arzularının peşine takılan kimse, dünyada da âhirette de azap çeker. Bu nasıl olur? "diye sorarlar. Şöyle açıklar:
"Dünyada çektiği, onları elde etmek içindir. Âhirette çekeceği ise; onların hesabını vermek içindir."