iFTİRA ve FiTNELERLE KARIŞTIRILAN SAİDLER

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
KARIŞTIRILAN SAİDLER
Çok önceleri konuşulan, zamanında gündemi çok meşgul eden; Bediüzzaman Said Nursî(r.a), çoğu kişi tarafından bilinmeden karıştırılan veya bazı kesimlerin özel itinalarıyla karıştırmak istediği iki isim hakkında yanlış bilgi taşıyanları bilgilendirme ihtiyacı üzerine…………
Bu iki isim., Bediüzzaman Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış insanlar… Bunlardan birisi şeyh said.,diğeri ise molla said’tir…………………

*1865’de Elazığ’ ın Palu ilçesinde doğan Şeyh Said.,Medrese eğitimi almış, ve babası Şeyh Mahmut’un vefatından sonra şeyh olmuş. Palu’dan, Erzurum’ un Hınıs kazasına yerleşip, kısmen ticaret ve medrese eğitiminde talebe yetiştirmekle meşgul olmuş..Yakın Tarihimizde(1Şubat 1925)“Şeyh Said İsyanı veya Olayı” diye bilinen hadisenin başında yer almış. Beşbin kişilik bir güçle ayaklanma başlattı. Bu ayaklanma Hani, Muş, Elazığ, Varto ve Erzurum’a yayıldı. 2 Mart 1925’ de harekete geçen devlet güçleri ayaklanmayı bastırdı. Hemen ardından Takrir-i Sükun Kanunu çıkarıldı ve bu kanun çerçevesinde İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Kurulan bu İstiklal Mahkemelerinden, Şark İstiklal Mahkemesi’ nde yargılanan Şeyh Said ve beraberindeki 47 kişi idama mahkum edildi… (29 Haziran 1925)Şeyh Said , bu isyan hareketinden önce Bediüzzaman Said Nursi hazretlerine elçi gönderip bir mektup yazarak iştirak etmesini talep etmiş, ancak Bediüzzaman “Biz bu topraklar üzerinde kurulmuş olan bu vatanın evladlarıyız..Bu Osmanlı ordusunda belki yüz bin evliya var.Kardeş kardeşe nasıl kılınç çeksin nasıl kurşun sıksın.?size iştirak etmem.Sizde bu fikirden ve isyandan vazgeçin” diye karşılık vermiştir…………………

*Molla Said,Cumhuriyet’ in kurulmasından önce kurulan cemiyetlerden birisi olan “İngiliz Muhipleri Cemiyeti” kurucusu, ingiliz ajanı olan bu şahıs çeşitli şekillerde halkı, veya hükümet yetkililerini İngiliz sevgisi ile aşılamaya çalışan bir İngiliz sempatizanıdır. Bu zat ile alakalı tarihi kaynaklarda pek çok ifadeler bulunmaktadır. O dönemde Mister Frew isimli rahiple olan yazışmaları, meclis yetkililerine attığı telgraf ve mektupları, Mustafa Kemal’ in bizzat Nutuk’ da ve Millet Meclisindeki konuşmalarında da ilan ettiği üzere, tarihe vatan haini olarak geçmiş biri olan ‘’molla said’tir.
Bu şahsın Bediüzzaman hazretleri ile kasten karıştırılması tarihi az-çok bilenler ve Bediüzzaman’ ın hayatını ve hizmetlerini. inkar küfürle ve bu vatanın düşmanlarıyla mücadelesini araştıranlar ve Risale-i Nur eserlerini birazcık karıştıranlar için oldukça komik ve kasten ortaya atılmış bir iddiadır. Çünkü Bediüzzaman, İngilizlerin, İstanbul’ u işgali esnasında halkın birlik ve beraberliği sağlamak namına halka konuşmalar yapıp, eserler neşredip milli mücadelede bulunmuş, hakkında İngilizlerin idam kararı verdiği tarihi ve milli bir kahramandır. Diğer tarafdan vatanın diğer ucunda Ermenilere karşı vatan savunması yapmış, Ruslara esir düşmüş büyük zorluklar ve fedakarlıklar yapmış, mukabilinde o zamanki hükümet tarafından da tastik edilmiş ve mükâfatlandırılmış birisidir.Hal böyle olunca Milli bir kahraman olduğu o dönemin hükümeti tarafından bile kabul edilip, takdir edilen ve Asrımızın müceddid-i dini olan birisini, bu durumun tam aksiyle yani bir “İngiliz ajanı ile” karıştırmak normal şartlarda masumane olmayan bir yalan ve iftiradır..!


Selam sevgi dua ile ilkAy OnAy


</SPAN>