İcazet Hakkında

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
#1
İCAZET Nedir ,Mahiyeti Hakkında...

İcazet, izin verme, uygun görme,
helal kılma ve müsaade etme anlamlarında
kullanılan bir kavramdır. Osmanlılarda
medrese eğitimini tamamlayan
öğrencilere eğitimlerini tamamladıklarını
belirten icazet aldıklarına
dair icazetname verilirdi. Kıraat ilminde
eğitim gören öğrencilerin eğitimlerini
tamamlamaları sonucunda
aldıkları belgeye de icazet denir. Kıraat
icazeti genelde bir merasimle
verilir. Bir anlamda diploma olarak
değerlendirebileceğimiz bu belgelerde
muhteva olarak besmele,
hamd, salatü selam ile konunun
önemi, ilmin ve eğitimin önemi vurgulanır.
Öğrencinin adı kaydedilerek
elde ettiği ehliyet tanıtılır.

İcazet, hadis ilminde de hadis rivayetine
izin vermek anlamında kullanılmıştır.
Tasavvufta da irşat mertebesine
ulaşan müridin şeyhi tarafından
bu işe yetkili olduğunu göstermek
için verilen bir belgedir. Özel
beceriye dayalı değişik sanat kollarında
yetişenlere ahilik icazeti ve hat
sanatında yetişenlere de hat icazeti
verilmiştir. Hukuk ilminde ise, bir işlemin
geçerlilik ya da bağlayıcılık kazanabilmesi
için hak sahibinin onay
vermesi anlamında kullanılan bir terimdir.
İlgilinin kabul veya reddine bırakılmış
bir işlemin fiilen sonuç doğurmasını
sağlayan tek taraflı bir iradedir.