Hz.Mehdî(as)'ın şemâili

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Mehdi(as) hakkındaki bazı rivayetler:

Resûlullah şöyle buyurmuştur: "...Bu zatın ismi benim ismime uyar, babasının ismi de babamın ismine uyar(Ebu Davud)

Mehdi benim zürriyetimden, kızım Fâtıma'nın evladlarındandır.(Ebu Davud)

Bunun sulbünden peygamberinizin adını taşıyan biri çıkacak.(Ebu Davud)

O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve yedi sene hüküm sürecektir.(İmam Ahmed)

Başında benim bulunduğum, sonunda İsa bin Meryem'in, ortasında (sondan önce) Mehdî'nin bulunacağı bir ümmet helâk olmaz(Nesâî)

Hz. Mehdi’nin en meşhur olan alameti yanağında bulunan ve yıldız gibi parlak olduğu bildirilen BEN’dir. (bk.Abdullah b. Suleyman el-Ğafilî, Eşratu’Saati, 1/78)

Hadislerde, Hz. Mehdî'nin şemâiliyle ilgili ayrıntılı rivayetlere rastlıyoruz.

O, açık alınlı, ince burunlu
Yüzü yıldız gibi parıldayan
İri gözlü, seyrek ve parlak dişli birisidir.
Sağ yanağında yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret bulunmaktadır, esmer renkli, orta boylu ve kavis kaşlıdır.
Gözleri sürmelidir.
Omuzunda Resûlullahın bir mührü, nişanı vardır.
Benî İsrail erkekleri gibi de heybetlidir.


(el-Kavlü'l-Muhtasar;Ebu Davud,El-Havi,Nuaym b. Hammad,İs'âfü'r-Râğıbîn)


Hz. Mehdî, çıktığında başında bir sarık olacak ve bir münadî, 'Bu, Allah'ın halifesi olan Mehdî'dir. Ona uyunuz" diye seslenecektir. (el-Kavlü'-Muhtasar, s. 25.)
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Görmessek , bizden Hz.Mehdi(as) ,Hz.İsa(as) ve diğer Müslümanlara selam olsun.
 

Üst