Hz. Hamzanın hanımları

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Hz. Hamzanın hanımlarını yazar mısız. İsimleri nelerdir?
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Hz. HAMZA’NIN YAŞI VE ÇOCUKLARI

Mustafa AĞIRMAN

Hz. Hamza, Hz. Peygamber’in amcasıdır. 568 veya 569 yılında Mekke’de doğan Hamza’nın annesi, Hz. Âmine’nin amcasının kızı Hâle’dir. Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe’den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile süt kardeşi, aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve dost oldukları bilinen Hamza’nın 612 veya 616 yılında Müslümanlığı kabul ettiği nakledilmektedir. Rivâyete göre, Ebû Cehil ve adamlarının Hz. Peygamber’e hakaret ettiklerine şahit olan Abdullah b. Cüd’ân’ın câriyesi, av dönüşü Kâbe’yi tavaf etmekte olan Hamza’ya gördüklerini anlatmış, büyük bir öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile Ebû Cehil’i yaralamış ve “İşte ben de Muhammed’in dinini benimsiyorum; cesareti olan varsa gelsin dövüşelim” diyerek İslâmiyet’i kabul ettiğini ilan etmiştir. Hamza’nın Müslüman olması ile Müslümanların güçleri artmış, bu da müşriklerin Müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek istedikleri teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Hz. Hamza Müslüman olunca Hz. Peygamber onu Zeyd b. Hârise ile kardeş yapmıştı. Hz. Peygamber, Medine’ye hicretten sonra da onu Külsûm b. Hidm ile kardeş yaptı.

Hz. Hamza, Bedir savaşının büyük kahramanlarındandır. Müşriklerin elebaşılarını Bedir’de temizleyen Hz. Hamza, Uhud savaşında şehid edildi. Bedir’de yakınlarını kaybeden müşrikler Habeşli bir köle olan Vahşî’yi görevlendirerek onu şehid ettirdiler. Vahşî’ye “Eğer Hamza’yı öldürürsen seni kölelikten âzâd edeceğiz” dediler. Bir taşın arkasına gizlenen Vahşî, savaş meydanında arslanlar gibi çarpışan Hz. Hamza’yı fırlattığı bir mızrakla şehid etti.

Müslümanlar arasında kahramanlığın sembolü olan Hz. Hamza, şehid edilirken altmış yaşına merdiven dayamıştı. Biz Müslümanlar, Allah’ın arslanı ve şehidlerin efendisi olan Hz. Hamza’yı, şehid edilirken çok genç yaşta şehid edildi şeklinde kabul ederiz. Bu anlayışımız, onun Bedir’de ve Uhud’da gösterdiği üstün kahramanlıktan kaynaklanmaktadır. Halbuki o, şehid edilirken elli beş yaşın üzerindeydi; elli altı veya elli yedi yaşlarındaydı.(Belâzürî, elli dokuz yaşında olduğunu sylüyor.) O, her iki savaşta gösterdiği kahramanlıklarla hem gençlerimize hem de yaşlılarımıza örnektir.

Hz. Hamza, Selmâ bint Umeys ile evliydi; Selmâ’dan Ümâme adında bir kızı vardı. Hz. Hamza, Mekke’den Medine’ye hicret ederken eşini ve çocuğunu Mekke’de bırakmıştı. Medine’ye iyice yerleştikten sonra evini getirmek istiyordu. O, Medine’ye yerleşemeden cennete yerleşti; hanımı ve kızı da Mekke’de kaldı. Uhud savaşından sonra Müslümanlar, Hz. Peygamber’in evine gelip amcasından dolayı kendisine başsağlığı dileklerini ilettiler. Hz. Peygamber 628 yılında kaza umresi için Mekke’ye geldiğinde (hicretten sonra Hz. Peygamber’in ve muhacirlerin ilk Mekke’ye gelişleri) amcasının kızı Ümâme’yi de beraberinde Medine’ye götürdü. Ümâme’yi, Hz. Ali, Hz. Zeyd ve Hz. Cafer himayelerine almak istiyorlardı. Hz. Peygamber onu Hz. Cafer’e teslim etti. Çünkü Cafer’in hanımı Esmâ, Ümâme’nin teyzesiydi. Hz. Peygamber, “Bu kızı yanına alma hakkına en fazla sahip olanınız Cafer’dir. Çünkü bu kızın teyzesi onun nikahı altındadır. Hiçbir kadın da teyzesi ve halası üzerine nikahlanamaz” dedi ve Ümâme’yi Hz. Cafer’e teslim etti. Medine’ye döndükten sonra da Hz. Peygamber, Ümâme’yi, Hz. Ümmü Seleme’nin oğlu Seleme ile evlendirdi. Bilindiği gibi Ümmü Seleme, Hz. Peygamber’in hanımıdır. Seleme de Ümmü Seleme’nin önceki eşi Ebû Seleme’den olan oğludur.

Hz. Hamza’nın diğer hanımlarından üç oğlu vardır. Kaynaklarımızda ‘’Ebû Umâre’’künyesiyle yâd edilmesinden, onun ilk çocuğunun Umâre isimli oğlu olduğunu anlıyoruz. Kaynaklarımızda oğulları hakkında geniş bilginin olmaması bizi, onların küçük yaşlarda ölmüş olabilecekleri kanaatine götürmektedir. En doğrusunu Allah bilir.


Belâzürî, Ensâb, VI,385.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
K

KRAL2131

Ziyaretçi
Hz. Hamza, Hz. Peygamber’in amcasıdır. 568 veya 569 yılında Mekke’de doğan Hamza’nın annesi, Hz. Âmine’nin amcasının kızı Hâle’dir. Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe’den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile süt kardeşi, aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve dost oldukları bilinen Hamza’nın 612 veya 616 yılında Müslümanlığı kabul ettiği nakledilmektedir. Rivâyete göre, Ebû Cehil ve adamlarının Hz. Peygamber’e hakaret ettiklerine şahit olan Abdullah b. Cüd’ân’ın câriyesi, av dönüşü Kâbe’yi tavaf etmekte olan Hamza’ya gördüklerini anlatmış, büyük bir öfkeye kapılan Hamza elindeki yay ile Ebû Cehil’i yaralamış ve “İşte ben de Muhammed’in dinini benimsiyorum; cesareti olan varsa gelsin dövüşelim” diyerek İslâmiyet’i kabul ettiğini ilan etmiştir. Hamza’nın Müslüman olması ile Müslümanların güçleri artmış, bu da müşriklerin Müslümanlar aleyhine gerçekleştirmek istedikleri teşebbüslerini bir kere daha gözden geçirmelerine sebep olmuştur. Hz. Hamza Müslüman olunca Hz. Peygamber onu Zeyd b. Hârise ile kardeş yapmıştı. Hz. Peygamber, Medine’ye hicretten sonra da onu Külsûm b. Hidm ile kardeş yaptı.
AFERİN
 

Üst