Hüvallahüllezi okunuşu Arapça ve Türkçe (Haşr suresi)

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Hüvallahüllezi Okunuşu Türkçe ve Arapça Anlamı. Haşr suresinin son 3 (üç) ayeti

Halk arasında Hüvallahüllezi olarak tarif edilen sure aslında Haşr suresinin son 3 ayetinden ibarettir. Tirmizi kaynaklı bir hadisi şerife göre sabah besmele çekerek Hüvallahüllezi'yi yani Haşr suresinin son 3 ayetini okuyan kişi için Akşama kadar 70.000 melek dua eder. Kişi o gün içerisinde ölürse şehit olur. Akşam okuyunca yine aynı şeylere kavuşmaktadır.

Hüvallahüllezi suresinin türkçe okunuşu
Bismillahirrahmânirrahîm.
22- Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm.
23- Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn.
24- Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Hüvallahüllezi suresinin Türkçe Anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
22- O öyle Allah ki ondan başka Tanrı yok gaybı da bilir şehadeti de, O Rahmân’dır, Rahîm’dir.
23- O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Azîz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allah’a muşriklerin şirkinden.
24- O öyle Allah ki Halık, Barî, Müsavvir O, en güzel isimler (Esma-i hüsnâ) onun, bütün göklerdeki ve yerdeki ona tesbih eder, O öyle Aziz öyle hakîmdir.

Hüvallahüllezi hakkında o kadar rivayet hadis vardır ki tek tek hepsini buraya eklemeye lüzum görmüyorum.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst