Hiçim…

  • Konuyu başlatan iNŞiRaH
  • Başlangıç tarihi
iNŞiRaH

iNŞiRaH

Uzman Üye
Kademeli
“Faniyim, fani olanı istemem,
Acizim, aciz olanı istemem,
Ruhumu Rahman’a teslim eyledim gayr istemem,
İsterim, fakat bir Yar-ı Baki isterim,
Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim,
Hiç ender hiçim, fakat umum mevcudatı beraber isterim”
B. Said Nursî
♥ ♥ ♥
 

sahasan

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
Felsefenin hâlis bir tilmizi, bir firavundur. Fakat, menfaati için en hasis şeye ibâdet eden bir firavun-u zelîldir; her menfaatli şeyi kendine rab tanır.
...
Ammâ hikmet-i Kur'ân'ın hâlis tilmizi ise, bir abddir; fakat, âzam mahlûkata da ibâdete tenezzül etmez; hem, Cennet gibi âzam menfaat olan bir şeyi, gâye-i ibâdet kabul etmez bir abd-i azîzdir.

:tşk:
 

Üst