Havâmis-i Süleymâniye ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Havâmis-i Süleymâniye :
Tar: Süleymaniye Medresesini teşkil eden medreselerden beşinin müderrisine verilen ünvan. İlk zamanlarda havamis namı altında beş medrese ve beş aded de müderris bulunurken daha sonraları müderrislerin sayıları arttırılmış ve bundan dolayı "havamis" kelimesi de "hamise"ye kalbolunmuştur. Havamis medreseleri sonraları "Hâmise-i Süleymaniye" ismini almıştır.


K:Yeni Lûgat
 

Similar threads


Üst