Hâtem-ül Enbiyâ ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Hâtem-ül Enbiyâ :
Peygamberlerin en sonuncusu Hz. Muhammed (A.S.M.)

(Rabbimizi bize tarif eden üç büyük küllî muarrif var. Birisi şu kitâb-ı kâinattır ki, bir nebze, şehâdetini on üç lem'a ile, Arabî Nur Risâlesinden On Üçüncü Dersten işittik; birisi şu kitâb-ı kebîrin âyet-i kübrâsı olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmdır; biri de Kur'ân-ı Azîmüşşandır. Şimdi, şu ikinci bürhan-ı nâtıkı olan Hâtemü'l-Enbiyâ Aleyhissalâtü Vesselâmı tanımalıyız, dinlemeliyiz....S.)


K:Yeni Lûgat
 

Similar threads


Üst