HasbünAllâhu ve ni'me'l-vekiyl demenin manası ve hikmeti nedir

  • Konuyu başlatan sultan_mehmet
  • Başlangıç tarihi
sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
‘HasbünAllâhu ve ni’me’l-vekiyl’ demenin manası ve hikmet nedir, devamlı okunmasında mahzur var mıdır? Hatim olarak okunmak istenirse kaç adet ve nasıl okunmalıdır? Veya hangi şartlar vuku bulduğunda okunmalıdır?

“HasbunAllâhu ve ni’me’l-Vekiyl”in manası; Allah bize yeter; (O), ne güzel Vekiyl’dir, demek.

Müslümanın Allah Teala’ya güven ve teslimiyetini gösteren mübarek bir söz. Türkçemizde de malum, öfkelendiğimizde, öfkenin yatıştırılması için başvurduğumuz ilk tedbir… Müraccat ettiğimiz ilk ilaç da diyebiliriz.

Bu dua, sıkıntılardan kurtulmak, korku ve endişeleri def etmek için okunabilir. İbn Mürdeveyh (rh.) “Sıkıntılı iken “HasbünAllahu ve ni’mel-vekiyl” deyiniz, tavsiyesinde bulunmuştur. Devamlı okunmasında bir mahzur/sakınca olmaz. Tasavvufî eserlerde günlük okunacak tesbihat içerisinde bu da zikredilmiş ve günlük 100 adet okunması tavsiye edilmiştir.

Hatmiyle alakalı biraz karışık bilgiler var, sadece bununla bitmiyor, daha pek çok şeyler okunması gerekiyor. En güzelini ve en kestirme olanını söyleyeyim ben size… Nakşî yolu Müceddidîn kolu silsilesinin 33’üncü ve son halkasını teşkil eden Üstazımız Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) hazretleri bunun, “Cünnetü’l-Esmâ” ile okunmasını tavsiye buyuruyorlar.

19 defa her birerinin başında Besmele çekerek okunacak, okuma usûlü şöyle:

“Bismillâhirranmânirrahıym: Ferdün Hayyun Kayyûmun Hakemun Adlun Kuddûsun HasbünAllahu ve ni’mel-vekiyl.”

Bunu okuyan kişi, düşmanlarını kendisinden halâs tutmuş, onların şerrinden kurtulmuş olur.

Hemen her duada olduğu gibi, bunun da mübarek vakitlerde okunması münasip olur. Mesela seher vaktinde, değilse sabah namasından sonra hatta mümkünse sünneti ile farzı arasında… Veya diğer uygun vakitlerde de okunabilir.

***

Malumunuz, atamız ve ülû’l-azm peygamberlerden İbrahim aleyhisselâm, ateşe atılmak için mancınığa konulduğunda, Cibrîl aleyhisselâm:

- Bana ihtiyacın var mı, diye sordu. Hz. İbrahim O’na şöyle cevap verdi:

- Sana hayır, ama âlemlerin Rabbine evet! Ardından da,

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr” (Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır) dedi, o yakıcı ateş kendisine “serin ve selamet” oldu. [Enbiya suresi, 69]

Velhasıl, sadedinde olduğumuz bu güzel sözü ilk defa, ateşe atıldığında İbrahim aleyhisselâm söylemiştir.

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de bu sözü, ‘Müşrikler size karşı toplandılar, korkunuz, başınızın çaresine bakınız’ dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu haber Müslümanların imanını arttırmıştı ve onlar hep birlikte; ” Hasbunallahu ve ni’mel vekil (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir)” demişlerdi. [Bkz. Alu İmrân suresi, 173]

Buhârî’nin Abdullah İbn Abbas’tan (r.anhümâ) naklettiği bir başka rivayette Hz. Abdullah şöyle demiştir:

“Ateşe atıldığı zaman İbrahim aleyhisselâm’ın son sözü: “HasbunAllâhu ve ni’me’l-Vekiyl (Allah bana yeter, o ne güzel vekildir)” demek olmuştur.

***

Kısacası;

Sıkıntıda mı kaldık, derdimiz mi var, korkuya-endişeye mi kapıldık, o halde;

“Hakkıyla-kemaliyle-tamamiyle koruyan, çokça bağışlayan, esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Rabbi’l-âlemine sığınmalı ve;

“HasbunAllahu ve ni’mel Vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n Nasıyr” zikrini dilimizden düşürmemeli, gönlümüzden çıkartmamalıyız.
 

Üst