Hangi Vakit Namaz Hangi Peygamber zamanında kılındı

  • Konuyu başlatan Mukeka
  • Başlangıç tarihi
Mukeka

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
SABAH NAMAZI’nı: ilk olarak babamız, HZ ADEM (as) kılmıştır. Cennetten yeryüzüne indiğinde akşam karanlığı olunca, Allah' tan çok korkmuş ve bu korku ile sabahlamıştı. Şafak söküpte karanlıktan kurtulduğuna şükrederek, 2 rekat namaz kılmıştır. İşte bu hikmet üzere Sabah Namazı 2 rekat olarak farz kılınmıştır.

ÖĞLE NAMAZI: İlk önce 4 rekatlık öğle namazı kılan HZ İBRAHİM (as)’dir. Oğlu hz İsmail (as) kurban edilmekten kurtulup cennetten kurban olarak koç ihsan buyurulduğuna ve Cenab-ı Hakk’ın razı olduğuna şükür olarak, 4 rekat öğle namazı kılmıştır.

İKİNDİ NAMAZI’nı: İlk defa HZ YUNUS (as) kılmıştır. Cenab-ı Hakk, O’nu, ikindi vakti dört türlü karanlıktan yani, zellenin (ayak sürçmesi), gecenin, denizin ve balığın karnındaki karanlıktan kurtardığı için şükolsun diye, 4 rekat namaz kılmıştı. İşte bu hikmetten dolayı, ikindi namazı 4 rekat olarak farz kılınmıştır.

AKŞAM NAMAZI’nı: ilk olarak HZ İSA (as), kılmıştır.
Cenab-ı Hakk, O’na:


Hani Allâh buyurmuştu ki: “Ey Meryem oğlu Îsâ! ‘Allâh’ı bırakıp da beni ve annemi iki ilâh edinin!’ diye insanlara sen mi dedin?” O da demişti ki: “(Ortağın olmaktan) tenzîh Sana! Benim için bir hak olmayan şeyi söylemem asla bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olduysam, zaten şüphesiz ki Sen onu bilmişsindir. (Çünkü) Sen benim içimde olan(malûmât)ı bilir sin, bense Senin Zât’ında olan (sonsuz ve gizli malu mat)ı bilemem. Bütün (gizli ve) gaybları hakkıyla bilen, şüphe siz ki Sensin, ancak Sen! (Maide, 116)

İşte Hz İsa bu cevabı verdikten sonravakit akşam idi. Cenab-ı Allah’a şükolsun diye 3 rekat namaz kıldı.

•rekat: uluhiyeti kendinden nefyettiği için,
•anasından nefyettiği için,
•Allah’ın ibadete layık olduğunu, eşi ortağı bulunmadığını için


YATSI NAMAZI’ nı: İlk defa dört rekat olarak, HZ MUSA (as) kılmıştır. Mısır’dan çıktıktan sonra, yolu kaybetmişti. Ailesinden ve kardeşi Harun’dan ayrılmış, düşmanı Firavun’da Onu çok üzmüştü. Cenab-ı Allah, O’nu bütün bu dert ve sıkıntılardan kurtadı. Vakit yatsı idi. Hz Musa bütün bunlara şükretmek için 4 rekat yatsı namazı kılmıştır.

VİTR NAMAZI: HZ MUHAMMED (SAV) mirac a cıktığında:1 Rekat Allah rızası için

•1 Rekat kendisi ve dostu Hz Ebubekir için,
•1 Ummeti için namaz kılmıştır. Son rekatı kılarken cennet ve Cehennem gösterilince ummeti için endişelenip korkmuş ve ALLAHU EKBER deyip tekbir alıp Allah’a sığınmıştır.


Farz namazlarına ilaveten hem kılamadığımız yada kılmadığımız namazlar yerine geçsin yada HZ Peygamber’in şefaatini ummak adına sunnet namazları, O’nu örnek almak ve birçok hikmet için namaz kılarız.

İşte bütün peygamberler, ömürlerinin sonuna kadar namaz kıldıklari gibi semadaki tüm meleklerde; yaratıldıkları günden beri, kimi secdede, kimi rukuda, kimi de kıyam ve kuudda Cenab-ı Hakk’a ibadete devam etmektedirler

Bir Başka Kaynak
Beş vakit namazı Hz. Peygamber öncesinde hangi peygamberlerin kıldığı konusunda bazı rivayetler bulunmaktadır. Mesela bir haberde şöyle varid olmuştur:

Ensardan birisi Hz. Peygamber’e (s.a.v.) “Sabah namazını ilk kılan kimdi?” diye sorunca Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle cevap vermiştir:
“Sabah namazım ilk kılan Âdem ’di. Öğle namazını, ilk olarak kendisini Allâh Nemrud’un ateşinden kurtarınca İbrahim kılmıştı. İkindi namazını, Cebrail, Yûsuf’un sağ olduğunu haber verince Yakub Peygamber kılmıştı. Akşam namazını, Allâh tövbesini kabul edince Dâvûd kılmıştı. Yatsı namazını ise balığın kamından tüysüz bir kuşyavumsu gibi çıkınca Yûnus kılmıştı. Cebrail ona gelerek Allâh sana selâm söylüyor ve ‘Ben seni henüz dünyada iken cezalandırdığım için senden haya ediyorum. Benden razı mısın?’ buyuruyor’ dedi. Bunun üzerine Yûnus Peygamber kalktı ve dört rekât namaz kıldı sonra ‘Ben Rabbimden elbette razıyım, ben Rabbimden elbette razıyım’ dedi. ”
Hz. Peygamber’e ilk farz kılınan ve kılması emredilen namazlar sabah ve akşam namazıdır. Hz. Peygamber (s.a.v.) iki rekât sabah, iki rekât da akşamleyin namaz kılardı. Nitekim Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

“Sabah ve akşam vakitlerinde rabbini överek yücelt. ”

Nihayet -yukarıda da izah ettiğimiz gibi- miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Gündüz vaktinin ilk namazı sabah, İkincisi ise öğle namazıdır. Bununla birlikte alimlerimiz namazlann nasıl kılınacağını açıklarken sünnete uyarak öğle namazı ile başlamışlardır. Çünkü İbn Abbâs’tan gelen bir rivayette “Cebrail bana imam oldu ve öğle namazını kıldırdı… ” buyrularak öncelikle öğle namazının vakti açıklanmıştır; çünkü beş vakit namaz içinde ilk önce o farz kılınmıştır. Bununla birlikte yukarıda da açıkladığımız gibi sabah namazını ilkin Âdem Peygamber kılmış olup o, insanlardan yeryüzünde görevlendirilen ilk peygamberdir. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki geneli itibarıyla farz kılman ilk namaz sabah namazıdır.
 

Son düzenleme:
Üst