Hâlid bin Sinân kimdir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Hâlid bin Sinân:
Benî Abes kabilesinin Bin-Bagis'ten ehl-i tevhid bir zat olup; Hz. Peygamber Efendimiz, bu zat hakkında:
"O bir nebi idi, fakat onun kavmi onu zâyi etti" buyurmuşlardır.
Kendisi Peygamberimizin zamanına yetişememiş ise de kızı Nezd, Hz. Peygamberimize geldiğinde, o sırada Peygamberimizin âyetini okuduğunu işitince: "Bunu, babam da okurdu" demiş olduğu rivâyet edilir.


K:Yeni Lûgat
 


Üst