Hakim-i Tirmizi Hazretleri kimdir?

  • Konuyu başlatan kethuda
  • Başlangıç tarihi
kethuda

kethuda

Üye
Hakim-i Tirmizi Hazretleri (İmam Tirmizi) kimdir?

Ulemânin ve evliyânın büyüklerinden olan bu zâtın ismi Muhammed ibni Alî ibni Hasen ibni Bişr olup künyesi Ebû Abdillâh'tır.

-Allâh-u Te'âlâ sırrinı takdis eylesin.-

Kendisi, birçok mana içeren hikmetli ilimlere ve özlü sözlere sahip olduğu için Hakîm lakabıyla mâruftur (tanınmıştır).

Tirmiz'de doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Şu anda Özbekistan'a bağlı olan Ceyhun ırmağı kenarında kurulu Tirmiz şehrinde muhtemelen H. 3. Asrin (M. 9. yüzyılın) başlarında doğmuştur.

Hayatını ve geçirdiği rûhî gelişmenin önemli bir kısmını anlattığı "Büdüvvü's- Şe'n" adlı risâlesinde "Kaderinin mutlu bir tecellîsi ve iyi bir hoca" diye tanımladığı çok mübarek bir zâtın kendisini ilme teşvik ettiğini söyler.

Küçük yaşlardan itibaren kendisinden naklî ve aklî ilimleri öğrendiği bu hocanın bir hadis alimi olan babası olması çok muhtemeldir. Gerçi ileride zikredilecek kıssadan anlaşılacağı üzere bu zat Hızır (Aleyhisselám) da olabilir.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst