Hadislerle kadın hakları

  • Konuyu başlatan ma'vera
  • Başlangıç tarihi
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Amr b. El-Ehvas (r.a)’dan. Kendisi veda haccında hutbe verirken Hz. Peygamber (s.a.v)’i dinlemiş.

Rasûlullah (s.a.v), Allah’a hamdü sena ettikten sonra uyarılarda bulunmuş, öğütler vermiş. Sonra

Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuş:

“ Bakın! Kadınlar hakkında iyiliği tavsiye tavsiye ediniz/ kadınlara iyi davranınız. Şüphesiz ki onlar sizin

yanınızda esir gibidirler. Artık bundan başka onlardan hiçbir şeyde yetkiniz yoktur. Yalnız, açık bir

şekilde kötülük ( fuhuş ) işlemeleri dışında. Eğer böyle bir şey yaparlarsa, onları yataklarda yalnız

bırakın ve incitmeyecek şekilde dövünüz. Eğer size itaat ederlerse , onların aleyhinde başka yollar

aramayınız. Bakınız, sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız , hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları

vardır. Sizin hanımlarınızın üzerindeki haklarınız, istemediğiniz bir kimseyi yataklarınıza ayak

bastırmamaları , istemediğiniz bir kimsenin evlerinize girmesine izin vermemeleridir. Hanımlarınızın

sizin üzerinizdeki hakları ise, yiyecek ve giyecekleri konusunda onlara güzel davranmanızdır.”


Hadisi Tirmizî rivayet etmiş ve “ Hadis, hasen ve sahih hadistir.” Demiştir.Kaynak: Riyâzü's-Sâlihîn

S: 176
 

Üst