-Hadis-

Zeynebül-Kübra

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Ebu Hureyre (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre peygamber sallahu aleyhi ve alihi vesellem:
Kişi bir mecliste oturup hatalı sözleri çok söylerse o meclisten kalkmadan''Allahumme ve bi hamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke'' derse o mecliste işlediği günahlardan af olunur.

Ebu Davut, cilt:5/296 hadis no 4825​