Hadis kaynaklarından kütüb-i sitte

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
İslam’ın temel kaynağı Kur’an’dır.
Onu insanlara yaşayarak öğreten,
açıklayan Peygamberimizin sözleri
-hadisler- Kur’an’dan sonraki temel
kaynaktır.
Hadisler henüz Peygamber Efendimiz
döneminde iken yazılmaya
başlanmıştır. Sonraki dönemlerde
hadisleri bir araya toplayan kitaplar
yazılmaya başlanmış, hadisler konularına
göre tasnif edilmiştir. Telif
edilen bu eserlerden altı tanesi
“Kütüb-i Sitte” olarak isimlendirilmiş
ve böyle ünlenmiştir. Güvenilir hadis
kaynakları olarak nitelendirilen bu
eserler hadislerin büyük bir kısmını
ihtiva etmektedirler. Hadisleri konularına
göre tasnif eden bu eserler;
Buhârî ile Müslim’in el-Câmi’us-
Sahîhleri ile en-Nesâî, Ebu Davud,
et-Tirmizî ve İbn Mâce’nin es-Sünenleridir.
Eser sahipleri hadisleri biraraya
toplarken hadislerde farklı kriterleri
göz önünde bulundurduklarından,
eserlerde sağlamlık açısından farklı
derecelerde hadisler bulunmaktadır.
İslam alimlerinin çoğunluğu tarafından
en güvenilir hadis kaynakları
olarak kabul edilen bu altı kitaptan
Buhârî ile Müslim’in el-Câmi’us-
Sahîhleri “Sahihayn” adıyla da anılır.