Hadis-i Şerif!

  • Konuyu başlatan N_u_r
  • Başlangıç tarihi
N_u_r

N_u_r

Tecrübeli

Hazreti Fatıma Efendimizin S.A.V'İn biricik kızıdır
Yaşadığı İslami hayatıyla Cennet kadınlarının önünde yer aldığı
vefatından önce kendisine müjdelenmiştir . İşte bu Fatıma validemizin bir arzusu vardı . O da diğer mümine hanımların da
Cennete girmeleri idi .

... Fatıma validemizin bu arzusu, Resulüllah efendimizden gelmeydi Peygamber Efendimiz de ümmetinin hanımlarının Cennete girmelerini ister onları sık sık ikaz eder ve irşad ederek ateşten korunmalarına gayret gösterirdi
Hatta cehennemlik amel işleyen kadınları görünce şefkat ve merhametinden ağlayan Resulüllahın göz yaşlarına Fatıma validemizle damadı Hazreti Ali de şahit olmuştu .

Bir gün Fatıma validemizle birlikte Resulüllah huzuruna giren Hz. Ali Peygamber Efendimizi sürekli göz yaşı döker halde görünce üzülüp sorar
-Ya Resulullah sizi böyle göz yaşı dökmeye sevk eden hadise nedir ? Ne için böyle coşkun ağlıyorsunuz ?

-Ya Ali , Miraç gecesinde Rabbim bana Cehennem in ( küçük ) suretini gösterdi . Orada yanacak kadınların misallerini gördüm . Çeşitli azaplarla tazip olunuyorlardı . Onun için göz yaşı dökmekteyim .

-Nasıl azap görüyorlardı ya Resulallah ? Efendimiz şöyle anlatır

-Bir kadın gördüm saçlarından asılmış sallanıp duruyordu .

-Bir kadın gördüm dilinden asılmış ağzından da katran dökülüyordu

-Bir kadın gördüm göğsünden asılmış feryat ediyordu

-Bir kadın gördüm ayakları göğsüne elleri başına bağlanmış çevresinde yılan ve akrepler dolaşıyordu

-Bir kadın gördüm gövdesi eşek başı da hınzır başı gibi

-Bir kadın gördüm , köpek şekline çevrilmiş ağzından ateş dökülüyordu . Meleklerde dökmemesi için ateşten kamçılarla vuruyorlardı .

Daha fazla sabredemeyen Fatıma validemiz de Peygamber Efendimiz s.a.v gibi göz yaşı dökmeye başlarken sormaktan da kendini alamaz :

-Ya Resulallah bu kadınların amelleri neydi hangi hal ve tutumlarından dolayı böyle azap görmekteydiler ?

İstikbalde vaki olacak hallerin aynını bir sinema şeridi gibi müşahede eden Resulallah s.a.v şöyle haber verir .

-Ya Fatıma , bunların böyle cezaya çarpılmalarına dünyadaki şu amelleri şu tutum ve hareketleri sebep oluştur der ve şöyle sıralar


1 .Saçından asılı kadının günahı , saçını örtmeyişi namahremden korunmayışıdır Örtmekte bir marifet miymiş demesidir .

2 . Dilinden asılı kadının günah ve hatası ise diliyle kocasına eziyet edip bezdirmesi ona cevap hakkı vermemesidir

3 . Göğsünden asılı kadının günah ve kusuru ise kocasının yatağından kaçması onu yanından uzaklaştırmasıdır

4 . Ayakları göğsünde elleri de boynuna bağlı bulunan kadının günahı da gusülsüz gezmesi cenabetten yıkanmamasıdır . Muayyen halden sonra da gusletmeyi terk etmesi gusül abdestini hafife alıp ibadetlerini yapmamasıdır .

5 . Bedeni eşek başı da hınzır başı gibi olan kadının günahı da , devamlı yalan söylemesidir

6 . Köpek şekline benzeyen ve ağzından ateş kusan kadının günahına da gelince , korkunç derecede komşuya haset yapması , çekememezlik halinde olması , hep komşunun ayıp ve kusuruyla meşgul olmasıdır .

Resül Efendimiz daha sonra kızına şöyle buyurdu :

-Kızım Fatıma kocasına haksız yere isyan edip , eziyette bulunan kadınlara acıyorum . Onlara çok yazık . Yapmasınlar bunları İbadetlerini yapsın , tesettürlerine riayet etsinler

— Kocalarına ve kendilerine yapılan nimete küfrediyorlar onlardan birine dünyayı versen, yahud ömrü boyunca iyilikte bulunsan, yine senden hoşlarına gitmeyen bir şey görünce, senden hiç bir zaman hayır görmedim, derler, buyurdu.

Kaynak (1.800 Alimden Ders Alan İmam Buhari R.a.
İmam Müslim R.a, Ve İmam Neseî Hazretleri)
 

Üst