Güldür...

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1
Güldür...Canlar meclisinde, hâl dergâhında;

Âlemin aşk ile döndüğü güldür!..

İhlâsın nûr saçan secdegâhında;

Yüreğin âh çekip yandığı güldür!..

Ma’rifet gül rengi kalbe dolunca;

Ölüm, bir nefeslik uyku olunca;

Hakikat sevdâsı ömrü alınca;

Halil’in Dost için sunduğu güldür!..

Güldür hasretiyle Ya’kûb’u yakan;

Sabrın zindanında iffetle kokan!..

Güldür elif elif tevhîtten akan;

Dâvûd’un vecd ile andığı güldür!..

A gönül, bu seyri sen senin bilme;

Ashâb-ı Kehf’i sor, gülünden olma!..

Gel Tûr-i Sînâ’da mest olup kalma;

Hızır’ın sonsuza kandığı güldür!..

Bir güle râm oldu bu beden, bu can;

Gül sundu şafaklar, coştu asûmân!..

Beyhûde aradım derdime derman;

Mesih’in her nefes yunduğu güldür!..

Gönül, nefse gül ol, eyle istiğfâr;

Gül tutsun efkârın, gül açsın esrâr!..

Muhacir gül ile eyledi karar;

Ensarın dalına konduğu güldür!..


Dr. Rıfat Araz