Gök kapılarını titreten dua

miray

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Asrı Saadette ticaretle uğraşan bir tacir mümin vardı. Bu tacir ticaretinde helal haramı gözetir. Allah ve Resulü için bu ticareti yapar
herkesin hakkına riayet ederdi. Ticaretini Şam ile Medine arasında gerçekleştirir çoğunlukla da ticaret kervanları ile hareket etmez
tek başına yolculuk yapmayı severdi.


Bir alacağını almış
satacağını da satmış ve Şam’dan Medine ye doğru hareket etmişti. Epeyce yol almıştı ki
baştan aşağı silahlı bir eşkıya ile karşılaştı. Eşkıya bu mümin taciri tehdit etti;


"Mallarını şuraya indir
develerini de şu ağaca bağla.”

Mümin tacir:

“Mallarım senin olsun
beni bırak gideyim.Eşkıya;

"Bugüne kadar soyup da öldürmediğim kimse yok Senin hem mallarını alacağım
hem de canını.”


“Madem beni öldürmeye kararlısın
senden son bir talebim var"


“Söyle talebini”
“Ben Müslüman'ım abdest alıp
iki rekât namaz kılayım ondan sonra beni öldür."


Eşkıya izin verir. Tacir önce abdestini alır
sonra da İki rekât namaz kılar ve ellerini Rabbine açar:


‘Ya Vedud! Ya Vedud! Ya Ze’l-arşi’l-mecîd! Ya Mübdi
Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Eselüke bi-nuri vechike’l-lezi mele’e erkane arşike ve es’elüke bi-kudretike’l-leti kadderte biha halkake ve bi rahmetike-lleti vesiat külle şeyin. La ilahe illa ente. Ya Muğis
eğisni! Ya muğis
eğisni! Ya muğis
eğisni!


Mümin tacirin duası bitmişti ki
çok garip bir hadise meydana gelir. Birden beyaz bir at üstünde yeşil elbiseli
elinde de harbe olan bir süvari peyda oldu. Eşkıya şaşırmış
ne yapacağını bilemez bir durumda idi. Eşkıya
taciri ve malları unuttu
ortaya çıkan bu süvariye saldırdı. Süvari bir darbe ile eşkıyayı yere düşürdü.


Süvari tacire dönerek: “Öldür bu eşkıyayı" dedi.

"Ben hayatımda kimseyi öldürmedim
insan öldürmeyi hoş görmem. Beni bağışla.”dedi.


Sonra süvari eşkıyayı bir darbe ile öldürdü.

Tacir sordu: “Sen kimsin?"

“Ben üçüncü kat gökte duran bir meleğim. Bu adamı öldürmeyi Allah Teala bana nasip etti. Sen namazından sonra ellerini kaldırıp duaya başladığında
gök kapılarının çalındığını duyduk
öyle şiddetle çalınıyordu ki. Mühim bir hadisenin olduğunu anladık. İkinci defa dua ettiğinde gök kapıları açıldı. Üçüncü defa dua ettiğinde
Allah Teala
Cebrail Aleyhisselam’ı görevlendirdi.
Cebrail Aleyhisselam şöyle dedi:

‘Dua eden falan mümini kim kurtaracak” Ben talep ettim de görevlendirdiler. Ey Allah Teala’nın mümin kulu! İyi bil ki! Senin yaptığın bu duayı kim yaparsa Allah Teala onun sıkıntısını giderir
ona yardım eder.”


Bu hadiseden sonra mümin tacir yola koyulur ve Medine’ye varır. Soluğu Kâinatın Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem’in huzurunda alır ve başından geçen hadiseyi anlatır. Taciri dinleyen Kâinatın Efendisi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:

"Muhakkak ki
Allah Teala sana esma-i hüsnayı telkin etmiş. 0 isimlerle Allah Teala’ya dua edilirse
istenen verilir.”
 

Moderatörün son düzenlenenleri: