Genç Mücahide Nasihatler

sahabe

Tecrübeli
#1
 1. Çıkış:
Cihada çıkarken kendini, büyük ihtimalle eve dönmeyeceğin fikrine alıştırmalısın. Akrabalarını ancak ahrette görebileceksin. Bu modern çağda cihad, gerçekten çok zor fakat ödül de onunla orantılı olarak daha büyük. Tabiî ki her şey, Allah'a bağlıdır; belki de evine zafer, ödül ve ganimetlerle geri dönersin. Yine de senin için bu cihadda, dünyaya temelli olarak "Allaha ısmarladık" demek daha kolaydır.

 1. Niyet:
Düzgün bir niyete sahip olmalısın. Kelimetullah'ı yüceltmek için cihada çıkıyorsun ve Allah'ın kelimesi İslam'dır. Onu nasıl yüceltirsin? Emin ol ki, Kafkasyalıları Müslüman olmaktan alıkoyamazlar. Evet; namaz, oruç, hac da İslam'ın rükunlarıdır.

Fakat güç ve hüküm yetkisi de Allah'a ait olmalıdır. Kafirler tarafından işgal edilen topraklarda güç ve hakimiyet, tağutlara aittir. Bu nedenle Allah'ın dininin tamam olması için, kafirleri ve uşaklarını kendi ellerinle sürmelisin. Şunu da bilmelisin ki, dünya Müslümanlarının amacı hilafeti yeninde inşa etmektir.

 1. Zayıflık:
Bil ki cihada çıkmanın hemen akabinde, bu sana zor gelecek ve kendini alıştıramadığın bazı şeyler olacak. Bu yüzden cihada yeni katılan Müslümanlar zayıftır. Bu, sen kendini hazırladıkça yavaş yavaş geçer. Ümidini kaybetme, bu çabuk geçer.

 1. Sebat:
Allah(c.c.), kullarından sebat ister. Bu yüzden cihadda sebat sahibi olmalısın. Çünkü sen ölmek için değil, Allah'ın kelimesini yükseltmek için çıktın. Cihad , İslam'ın zirvesidir. Bu nedenle sebat, olağanüstü olmalıdır.

 1. Sabır:
Bu, cihadın en önemli unsurlarından birisidir. İbadetlerin hiçbir formu, cihadda olduğu kadar sabır gerektirmez. Cihada çıkarken sabır toplamalısın.

 1. İlim:
Cihad, bir ibadettir. Onu doğru bir şekilde sürdürebilmek için ilme ihtiyacın vardır. Bundan dolayı boş vakitlerinde cihad fıkhı tahsil et. Yine tecrübeli mücahidler hayattalarken onlardan savaş bilgisi edin. Muharebe tecrübesi edinilmeli.

 1. Tevekkül:
Cihadda azami efor harcayıp Allah'a tevekkül etmelisin. Kafirlerin ölümü yahut talihsizlikler, sana bağlı değildir. Bunlar Allah'ın fiilleridir. Senden ancak gayret edip tevekkül etmen istenir.

 1. Sıkıntılar:
Allah, mücahidleri imtihan eder. Bu yüzden çeşitli sıkıntılara hazırlıklı ol. Açlık, yaralanma, hastalanma, esir düşme ve yalnızlık...

 1. Sevgi:
Eğer Allah sana cihadı nasip etmişse bu, senin yeryüzündeki en talihli insanlardan biri olduğun anlamına gelir. Bu yüzden Rabbini sevip O'na şükretmelisin. Onunla buluşmayı hayal etmelisin. Yine Allah Resulü(s.a.s.)'nü ve sana akrabalarından daha yakın olan mücahid kardeşlerini de sevmelisin.

 1. Sertlik:
Allah subhanehu ve teala, mücahidin kafirlere kaşı sert olmasını istemektedir. Bu yüzden kafirlere karşı çatışma ve dinlenme anında öfke ve düşmanlık hissetmelisin. Bir adam, bir aslanı yahut kaplanı hor gördüğü vakit ne olacaktır? Hayvan o adamı param parça edecektir. İşte bu yüzden Allah'ın düşmanlarına karşı bir aslan yada kaplan olmalısın.

 1. Şeytan:
Bil ki, sana daima zarar veren İblis(l.a.), cihada çıkışının ardından tuzaklarını çoğaltacaktır. Bu yüzden şeytanın en güçlü ayartmalarına karşı dikkatli ol!

 1. Direnç:
Çatışma anında yahut başka herhangi bir imtihanda, bir demir gibi dirençli olmalısın. Kafirler, senin azminden dolayı yılmalılar.

 1. Allah'ı Zikretmek:
Allah Kuran'da, çarpışma anında Müslümanlardan kendisini zikretmelerini istiyor. Muharebe anında herkes dua etmeli.

 1. İhsan:
Sürekli Allah'ın seni izlediğini hatırlamalısın. Muharebede, kampta, dinlenirken vs... Bunun için ihsan makamında olmalısın. İmam ibni Hacer(r.h.), diyor ki: "İhsan, her zaman Allah'a boyun eğmektir. Hakimiyeti O'na atfetmek, her şeyde O'nun emirlerini gözetmek, O'nun sürekli izlediğini hissetmek, O'nun ezelden ebede güç ve azametini bilmek...

 1. Korku:
İnsan ruhu, korkuya meyillidir. Fakat bu korkuyu uysallaştırmak lazımdır. Eğer cihadayken korkuyorsan, onunla savaşmalısın. Allah, O'nun için mücadele etmenizi istiyor; kafirler için değil. Allah, sizin kafirlerden korkunuzu şirke atfedebilir. Bundan dolayı, korkuyla mücadeleye büyük önem vermelisin. Zamanla korku gider ve savaş anında kendini evinde hissedersin.

 1. Dua:
Cihad, mükemmel bir ibadettir. Mücahid, Allah'ın sevgili kuludur ve O'na yakındır. Bunun için mümkün olduğunca Kuran ve sünnetten güzel dualar öğren ve mümkün olduğunca Allah'a yalvar ki, O'nun önündeki en iyi pozisyonunuzu kullan. Ölümünden sonra bu ihtimal kaybolur. İkiciye bırakma...

 1. Muharebe:
Muharebe anında çok soğukkanlı olmalısın. Korku kalbinden sökülmeli. En ön saflarda yer almalısın. Kafirlere karşı sert olmalısın. Kaçmayı yahut geri adım atmayı düşünmemelisin. Yüzünü çevirme. Ölümü sakince hatta gülerek karşılamalısın. Eğer savaş anında tereddüde düşer ve ölürsen cennetin yüksek derecesini kaçırırsın.

 1. Ölüm:
Elbette cihad esnasında ölümler de göreceksin. Bil ki mücahidin ölümü, ne bir trajedidir ne de kafirlerin bir zaferi ne de Emir'in bir hatasıdır. Mücahidin ölümü, Allah'ın O'nu en iyiler arasından seçtiği ve kendisine şehadet nasip ettiği anlamına gelir. Bu gidenler için sevinmelisin. Onların hesabı son buldu ve cennetin en yüksek derecelerini kazandılar. Belki bu geçici ayrılık için biraz kederlenebilirsin ama fazla değil. Ölen mücahidlere gıbta etmelisin.

 1. Zafer:
Bil ki Allah'ın adının yücelmesi için sadece birinin kendi dünyasından vazgeçmesi ve şehitlik için uğraşması değil aynı zamanda Allah'ın kelimesi için zafere ulaşmaya çalışması da gereklidir. Allah'tan şehadeti iste, zaferi değil! Zaferin senin imanına, sabrına ve tevekkülüne bağlı olduğunu hatırla. Allah Resulü(s.a.s.)'nün hadislerinde Müslümanlara zafer vaat ediliyor. Sana sadece sebat etmek düşüyor.
 

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
#2
Bil ki Allah'ın adının yücelmesi için sadece birinin kendi dünyasından vazgeçmesi ve şehitlik için uğraşması değil aynı zamanda Allah'ın kelimesi için zafere ulaşmaya çalışması da gereklidir. Allah'tan şehadeti iste, zaferi değil! Zaferin senin imanına, sabrına ve tevekkülüne bağlı olduğunu hatırla. Allah Resulü(s.a.s.)'nün hadislerinde Müslümanlara zafer vaat ediliyor. Sana sadece sebat etmek düşüyor:tşk: