Geçmişten geleceğe

AhDe_VeFaLi

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Toplumlar, geçmişten bugünlere ve bugünlerden
yarınlara varlıklarını sürdürebilmeleri
için öncelikle kendi içlerindeki
birlik ve beraberliği sağlamaları gerekir.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:
“Allah’a ve Resûl’üne itaat
edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra
gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz
elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah
sabredenlerle beraberdir.” (Enfâl, 8/46)
Sosyal dayanışma kavramının pratikte
gerçekleşmesi, öncelikle toplum içerisindeki
birlik ve beraberliğe bağlıdır. Çevremizdeki
akraba, eş, dost, arkadaşlar,
komşular ve diğer tanıdıklarımızın iyi
günlerinde yanlarında bulunmamızın
mutluluklarını artıracağını; acıda, felakette
üzüntülerini bir nebze de olsa azaltacağını
asla unutmamalıyız.
Toplum olarak bizler birlik ve beraberliğin,
dayanışmanın, yardımlaşmanın en
güzel örneklerini sergileyen, tarih boyunca
bu özelliğini hiç kaybetmeden
devam ettiren asil bir milletiz.
Dinimizden, tarihimizden ve geleneklerimizden
aldığımız şuurla, her acılı ve zor
günümüzde birlik olmayı, acıları paylaşmayı,
yaralarımızı sarmayı başarmış ve
bu alanda eşsiz örnekler vermiş bir milletiz.
İstanbul’un Fethi’nde, Çanakkale’de,
Kurtuluş Savaşı’nda bizleri zafere götüren
birlik ve beraberliğimiz olmuştur.
Asil bir toplum olarak varlığımızı yarınlara
taşıyabilmek için asla birlik ve beraberlik
ruhumuzu yitirmemeliyiz.