Gayb ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Gayb:
Gizli olan. Görünmeyen. Belirsiz.
* Güman. Hislerle veya akıl ile bilinmeyen şey. (Bak: Ahbar-ı gayb)
(Demek Cenab-ı Hakk'ın gayet büyük ve mükemmel bir rahmeti, re'feti ve şefkati, gaybı bildirmemektedir. Bilhassa masum hayvanlar hakkında daha tamdır. Demek sefihane lezzette sen hayvanlara yetişemezsin. Binler derece aşağı düşersin! Çünki, hayvana nisbeten gaybi olan şeyleri senin aklın görüyor. Elemini alıyor. Setr-i gaybda bulunan istirahat-ı tammeden bilkülliye mahrumsun. S.)


Gayb-ül gayb:
Kalbde olmayan şey. Hiç ortada eseri, varlığının, geleceğinin izi ve nişanı olmayan. Gaybın gaybı olan.


Gayb-âşinâ:
f. Gaybı bilen. Gaybdan haberi olan. Gelecekten veya âhiretten haberi olan.


Gayb-bîn:
f. Gaybı gören. Herkesin bilemediği geleceği feraseti ile hissedip bilen. İstikbalden haber veren.


Gaybet:
Başka yerde bulunmak. Hazırda olmamak. Gıybet. Bir şeyin diğer bir şey içinde gaib olması. (Bak: Gıybet)


Gaybî:
Hazırda olmayan. Görünmeyenlere âit. Hazır olmayanlara âit. Başka âlemdekilere âit. Âhirete âit. Gayba âit ve müteallik.


Gaybûbet:
Gayıplık, hazırda olmayıp başka yerde olma.


K:Yeni Lûgat
 

Üst