Fütüvvetnâme

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Fütüvvetnâme, ahiliğin özelliklerini taşıyan eserlerdir. Bu eserler, insanlara toplumda nasıl davranmaları gerektiğini açıklayan dinî- ahlâki nitelikli öğüt kitaplarıdır. Bu eserdeki öğütler , yüzyıllar boyunca Türk toplumuna yön veren öğütlerdir. Dilin sadeliği ve üslübunun akıcılığı, bu eserlerin önemini artırmıştır. Sade nesir türünde yazılır.
 

Üst