Fütüvvet ne demektir?

ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Fütüvvet:
Dostlara afv ve safh ile muamele.
* Yiğitlik. Cömertlik. Lütuf ve ihsankârlık.
* Kerem ve seha.
* Soy temizliği.
*tar.İslâm memleketlerinde XII. yüzyıl başlarından itibarenresmi devlet müessesesi haline gelen Anadolu Selçukluları zamanında da faaliyet göstermişolan,manevî ve dini esaslar temelinde,esnaf birliklerini tertip,tanzim ve terbiye eden esnaf teşkilâtı.Daha sonra Anadolu'da yayılan âhilik esnaf teşkilatının da temelidir.


Fütüvvet-mend:
f. Eliaçıklık, cömertlik.


K:Yeni Lûgat
 

Similar threads


Üst