Fatır suresi 5-6-7

ALLAH-U ALEM

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
" Allah'ın vaadi mutlaka haktır.Ahiret gelecek,o cezalandırma ve mükafat verme mutlaka olacaktır.O halde Sakın dünya hayatı sizi mağrur etmesin,aldatmasın.
Bugün keyfimize bakalım da yarın ne olursa olsun demeyin.Dünyaya dalıp da ahirete dair görevlerinizi unutmayın.Dünya için ahiretinizi feda etmeyin;çünkü gençlik uçup ihtiyarlık çekip gittiği gibi,dünya her ne olursa bir rüya gibi gelir geçer,ahiret ebedi olmak üzere gelir çatar.
Ve sakın o çok aldatıcı mağrur şeytan sizi Allah ile aldatmasın,Allah'a da mağrur etmesin.Yani Allah kerimdir,Allah çok bağışlayıcıdır,çok merhametlidir.Allah herşeye vekildir diyerek günahlara,tembelliklere,sefihliklere(eğlenceye)sevketmesin,görevlerinizi kötüye kullandırmasın.Gerçi Allah öyledir.Fakat öyle diye mağrurlanmak,Allah saygısını duymamak,izzetini ve celalini hesaba katmamak,Allah'ın cezasını tanımamak,Allah saygısını duymamak,izzetini ve calalini hesaba katmamak,Allah'ın cezasını tanımamak gibi bir cinayet ve aynı zamanda Allah'ın iman ile çalışan salih kullarına vaad olunan nimetlerinden mahrumiyettir.
Çünkü küfür edenlere şiddetli azap,iman ile salih amellere çalışanlara bağışlama ve büyük bir ecir vardır."