Fatiha suresinin fazileti

Efsane

Efsane

Kıdemli Üye
Kademeli
Sual:
Fatiha suresinin meali ve önemi nedir?
CEVAP
(Ümm-ül-Kur’an)
da denilen Fatiha-i şerifenin meali şöyledir:
(Rahman ve rahim olan Allahü teâlânın ism-i şerifini okuyarak başlıyorum.
Hamd ve senanın en üstünü, bütün âlemleri yaratan,
[bir nizam üzere birbirine bağlayan] Allahü teâlâya mahsustur.
Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette kullarına çok merhamet edicidir.
Kıyamet gününün mâliki
[ve hâkimi] yalnız Odur.
Biz, ancak sana ibadet ederiz
[Senden başka ibadete layık ve müstahak olan hiçbir şey yoktur] ve ancak senden yardım isteriz.
Bizi
[itikadımızda, fiillerimizde, sözlerimizde ve ahlakımızda, ifrat ve tefrit arasında, orta yol olan] doğru yolda bulundur! [Bu yolda bizi sabit eyle!] Bizi kendilerine [fadl ve ihsanınla] nimet verdiğin kimselerin [Enbiyanın, evliyanın ve Sıddıkların] yolunda bulundur! [Hakkı kabul etmeyip] senin gazabına uğrayanların ve sapıkların yolunda bulundurma! [Âmin].) [C. Veremedi kitabı]

Fatiha-i şerifenin önemi hakkında birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:
(Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez.) [Deylemi]

(Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez.) [Deylemi]

(Hayrı en çok olan sure Fatiha’dır, her derde şifadır.) [Beyheki]

(En faziletli sure Fatiha’dır.) [Hâkim]

(Fatiha suresi Allahü teâlânın gazabını önler.) [Şir’a]

(Fatiha suresi zehirlere şifadır.) [Ebu-ş-şeyh]

Bir sahabi, Fatiha suresini okuduğunu söyleyince Peygamber efendimiz buyurdu ki:
(Yemin ederim ki, Allahü teâlâ, ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkan’da, o surenin benzerini indirmemiştir.
O, namazlarda tekrar edilen yedi âyet olup, bana verilen Kur’an-ı azimdendir.)
[Tirmizi]

Peygamber efendimiz, Cebrail aleyhisselamla otururken bir melek gelip dedi ki:
(Senden önce hiç bir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum.
Bunlar Fatiha suresiyle, Bekara suresinin son âyetleridir.
Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.)
[Müslim]

Bir kabile reisini yılan soktu. Eshab-ı kiramdan biri Fatiha suresini okuyunca, Allahü teâlânın izniyle hasta şifaya kavuştu.
Kabile reisi, 30 koyun hediye etti.
Sahabi, caiz olup olmadığını bilmediği için Peygamber efendimize sordu.
Resulullah, (Ne okudun?) buyurdu.
O da, Fatiha suresini okuduğunu bildirince, ona buyurdu ki:
(Fatihanın şifa olduğunu nasıl bildin? O koyunları, yanınızdakilerle paylaşın ve bana da bir hisse ayırın!) [Buhari]

Dua okuması bildirilen yerlerde, Fatiha okumak daha iyidir.
Fatiha suresi, duaların en iyisini bildirmek için nazil oldu.
İmam, Fatiha dediği zaman, herkesin sessizce okumaları iyi olur; çünkü duaların sonunda hamd etmek müstehabdır.
Hamd etmenin en iyisi de, Fatiha okumaktır. (Berika)
 

Moderatörün son düzenlenenleri:

Similar threads


Üst