Ey görünen ve görünmeyen sonsuz kudret Allahımız.

  • Konuyu başlatan kalpteniman
  • Başlangıç tarihi
kalpteniman

kalpteniman

KF Ailesinden
Özel Üye
EY
YÜCELİĞİNİN SONU OLMAYAN EZELİ VE EBEDİ ALLAHIMIZ.

Kainat ve bütün varlıklar ve biz insanlar yoktuk. zerreden kürreye her şeyi kün emrin ile yarattın
Ve tebarekallahü Ahsenil Halikin. Hemde ne mükemmel ne kusursuz olarak yaratmışsın.
Sonsuz ilim sahibi olduğu kesin olan, yüceliğinin sonu olmayan bir kudreti İlahi tarafından yaratılmış
olduğu gören göz duyan kulak tarafından bellidir.
Peygamber efendimiz Muhammed mustafa s.a.v Efendimize ve geçmiş bütün peygamber Efendilerimize
de sonsuz hamd ve selatı selamlar olsun.
Zatı alinize verdiğiniz nimetlerinden dolayı sonsuz şükürler olsun. İnandık iman ettik ki, kesinlikle kainatın ve içindeki canlı cansız bütün varlıkların sahibi sensin.
Biz insanları da yarattın var gibi görünüyoruz, bir müddet yaşadıktan sonra evvelki dönenler
gibi biz de sana döneceğiz.

İlahi yarabbi, fakat biz akibetimizi bilmiyoruz. Akibetimizi bilen sensin ne olur akibetimizi hayırlı eyle.
Yazan kalem silen silgi Zatı Alinizin emrinde. Ne olur yarabbi eğer akibetimiz cehenneme girmekse,
Cehennemi sil de biz kullarını cennetlik razı olduğun kullar listesine yaz.
Çünkü senin emrine kimse karşı çıkamaz.

Yarabbi ne olur bizleri razı olduğun işlerde çalıştır. bizi dosdoğru olan sırati müstakim yolunda sabit
eyle.
Ey yüceliğinin sonu olmayan ezeli ve ebedi Allahımız, biz sana mahkumuz sen ise bizi dünyaya
çıkarmadan ölüme mahkum ettin her geçen vakitler kalemi kırılmış idam mahkümu gibi sonumuz
gelmekte, Ahiret yolculuğuna çıkmak üzereyiz. bizim bu sonuçtan kurtulma şansımız yok.
Öyle ise Ey Rabbimiz, bizleri yanına almadan evvel Zatı Alinin Razı olacağı hale gelmemizi nasip et .
Ve öylece yanına al.
Biz kullarını korkuttuğun cehennem azabından bizi dünyada da uzak tut, Ahirette de uzak tut.
Hatta son nefesimizi vereceğimiz zaman dahi bizi korkutmadan azap çektirmeden yanına al.
Ölümü bize kıyamet kopması gibi korkunç gösterme, hasta yatağında bizi inletme acı ve ızdırap
çektirme, Çok güzel bir yolculuğa çıkan yolcuların yola çıkması gibi Ahiret yolculuğuna çıkar.

Hatta şöyle demeyi nasip eyle, meğer ki ölüm ne kolaymış ne kadar rahatmış biz boşuna endişe
etmişiz ve boşuna korkmuşuz..

Yarabbi Ruhumuzu gurbet ellerinde alma, kendi yurdumuzda kendi memleketimizde al.
Bizi zelzelede enkaz altında öldürme.
Bizi yangın ateşinde yakarak öldürme.
Bizi suda boğarak öldürme.
Bizi uçak kazasında öldürme.

Bizi kendi mekanımızda, Zatı Aline tevbe ederken, Zatı Alini zikrederken, Zatı Aline şükrederken
acı çektirmeden en kolay şekilde Ruhumuzu al,
Senin her şeye gücün yeter..
ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA VE NEBİYYİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİ MUHAMMED. Muhterem kardeşlerim.
Bu sığınmamı h.z. Allahımıza yaptım sizler de amin deyin inşaallah,
kalpteniman.
 

Similar threads


Üst