Esmaül Hüsnanın Faziletleri

  • Konuyu başlatan ömr-ü diyar
  • Başlangıç tarihi
ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
EL EVVEL:
Ya Evvel ismini zikreden her isteğine ve dileğine kavuşur. Yolculuğa çıkarken okunursa okuyan yol sıkıntılarından kurtulur.
EL AHİR:
Ya Ahir ismini zikredenin düşmanları helak olur. Düşmanlarına karşı kuvvet kazanır. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. Rızkı artar. Ya Evvel Ya Ahir isimlerini birlikte günde 838 defa zikreden; dünya ve ahirette üstün makamlara ulaşır. Tüm mahlukat okuyana hürmet ve itibarda bulunur.
EL MUKADDİM:
Ya Mukaddim ismini zikreden kişi kuvvet ve iktidar sahibi olur. Halk içinde heybetli olur. Makamı
mevkisi yükselir. Allah katında kadri artar. İstek ve dilekleri gerçekleşir. Savaş meydanında okunursa
düşmana karşı
okuyan kuvvetli olur.
EL MÜAHHİR:
Ya Müahhir ismini okuyan tevbe edip takvaya erer. Kalbi Allah sevgisiyle dolar. İsteklerine kolayca kavuşur. Allah'ın rızasını kazanan kullardan olur. İbadet etmede zorlanmaz. Basiret gözü açılır. Kötü işlerden uzak durur.

ALLAH (c.c) 1 Diğer bütün esma ve sıfatlar bu mübarek ismin içinde toplanmıştır.
Havas ve esrarı: Allah İsmi Şerifi bütün maddi ve manevi ihtiyaçlar için Ya Allah Celle Celaluhu diyerek 66 kere okunursa bi iznillah maksatlar hasıl olur.
Bu lafz ile zikredildiği zaman kalb mutmain olur.1000 (Bin) kere Ya Allah Ya Hu zikri yapılırsa iman kuvvetlenir yakıyn hasıl olur.

Rahman 2:Lütfe mazhar olmak
sevmek ve sevilmek için 298 kere okunur.
Cuma günü ikindiden sonra kıbleye dönük oturur
Ya Allah
Ya Rahman zikrine güneş batana kadar devam edilirse isteği gerçekleşir.

Rahim 3 : Herkes tarafından makbul ve muteber olmak için 258 kere okunup dua edilir.
Hergün 100 kere bu zikre devam eden Cenab-ı Hakk’ın rahmetine kavuşur.

Melik 4 : Düşmanların zelil olmaları sözün tutulması için 90 kere okunur. Bu İsm-i Şerif’in zikrine devam edenin üzüntüsü gider
kalbi temizlenir. Sabah namazından sonra 121 kere okuyanı Allah zengin eder.

EL KUDDUS (Celle Celaluhu) 5
EL Kuddus : Her eksiklikten münezzeh.Hatadan
gafletten ve herçeşit noksanlıktan münezzehtir.
Havas ve esrarı: El Kuddus ismi şerifi içindeki şehvetin giderilmesi
kalbin ve ahlakın düzelmesi için Ya KUDDUS celle celaluhu diyerek 170 kere okunup dua edilir.
Her gün öğle vakti okuyanın kalbi safileşir sabaha karşı 100 kere okuyan belalardan uzaklaşır.

Selam 6 : Bela ve musibetlerden kurtulmak
her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan emin olmak ve özellikle vesveseden kurtulmak için 131 kere okunur.Bu isme devam eden ölümün hararetini duymaz
zorluk çekmez
şeytanlardan muhafaza olur ve Cenab-ı Hakk’a kalbi selim gider.

EL MÜ’MİN (Celle Celaluhu) 7
El Mü’min:Güven veren vadine güvenilen .Mahlukatı zulümden ve tehlikelerden koruyan.Ahirette mü’minleri azabtan emin kılan.Peygamberler (Aleyhimüsselam) mu’cizelerle tasdik eden.
Havas ve esrarı: El Mü’min İsmi Şerifi dili küfür
yalan ve gıybetten kurtarmak
bütün maddi ve manevi hastalıklardan emin olmak
rızkın bol
kazancın bereketli olması için Ya Mü’min Celle Celaluhu diyerek 136 kere okunup dua edilir.

EL MÜHEYMİN (CELLE CELALUHU) 8
Anlamı: Gözetici ve koruyucu.Tüm varlığı görüp gözeten
yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran.Kainatın işlerini gözetip yöneten.Her an tüm varlıkları gören.
Havas ve esrarı:El Müheymin ismi şerifi zalimlerin
insan ve cin şeytanlarının şerrinden emin olmak
her türlü bela afat ve fitnelerden korunmak için Ya Müheymin Celle Celaluhu diyerek 145 kere okunup dua edilir.Gusülden sonra 100 kere okuyan isteklerine kavuşur
kalbine nur gelir.

Azîz 9 : Düşmanları zelil etmek
insanların yanında izzet ve şeref sahibi olmak
korkularından emin olmak için 94 kere okunup dua edilir.
7 gün 100 defe okuyan kimsenin hasmı helak olur.
70.000 defa düşman askerine karşı eliyle işaret ederek okunursa bi’iznillah düşman hezimete uğrar.

Cebbar 10 : İnsanların gözünde heybetli ve güzel görünmek
her yerde saygı görmek
sözlerin kabul edilmesi
zalimlarin helaki için 206 defa okunur.Bu isme devam eden zulümden korunur.Müsebbiatı aşaradan sonra sabah ve akşam 21 kere okunursa her türlü düşmandan korunur.

Mütekebbir 11 : Zalimlerin helak olması
bütün insanların yanında sözlerin makbul ve muteber olması için 662 kere okunur.
Zikrine devam eden kendini zelil görür
insanların gözünde büyük görünür. Ona kimse karşı koyamaz.

Hâlik 12 : Hacetlerin kabulü için 731 kere okunup dua edilir.
Gece yarısı bir saat zikrine devam edenin kalbi ve yüzü nurlanur.Malı veya oğlu kayıp olan 5000 defa okursa kaybettiklerine kavuşur.

EL BARİ’Ü (CELLE CELALUHU) 13
Anlamı:Yaratan
bir model olmaksızın yaratan.Eşyayı ve her şeyin aza ve parçalarını birbirine uygun yaratan.
Havas ve esarı : El Bariü ismi şerifi gam ve kederden ve hertürlü üzüntü maddi ve manevi hastalıklardan kurtulmak için Ya Bariü Celle Celaluhu diyerek 213 kere okunup dua edilir.
Günde 100 (yüz) kere 7 gün okumaya devam edilirse hastalıklara şifa verir ve afatlardan korunulur
kabirde sıkıntı çekmez.

Musavvir 14 : İşlerinde başarılı olmak
maddi ve manevi olarak yüksek mertebelere çıkmak isteyen ve çocuk düşüren kadınlar 336 kere okunur.
Oruçlu kimse güneş battıktan sonra iftardan önce 21 kere 7 gün bir suya üflese ve o suyu kısır kadın içse çocuğu olur.

EL GAFFAR 15 (CELLE CELALUHU)
Marifeti pek çok.
Havas ve esrarı:günahların af edilmesi müşkilat ve zorlukların halledilmesi için Ya Gaffar Celle Celaluhu diyerek 1281 defa okunur.
Cuma namazından sonra 100 kere okuyanda mağrifet eserleri görülür.Kızan kimsenin kızgınlığı gider
mağrifet olunur.kabahatleri örtülür.

EL KAHHAR 16 (CELLE CELALUHU)
El Kahher :Yenilmeyen yegane galip.Herşeye
her istediğini yapacak bir surette galip ve hakim.Dilediğini istediği an
hakir
hor
zelil ve perian edebilecek güce sahip.
Havas ve esrarı: Düşmanları helak etmek için Ya Kahhar Celle Celaluhu diyerek 306 kere okunur.Gece yarısı veya güneş doğarken 100 kere Ya Cebbar
Ya Kahhar
Ya Zel Batşışşedid derse zalimden hakkını alır.Bir hacet için 100 kere (başı açık) okunursa Ya Kahhar diye iki ellerini kaldırırsa haceti yerine gelir.Duha namazından sonra secde yapar 7 kere Ya Kahhar derse zenginlik verilir
şehvetlerden kurtulur.

EL VEHHAB 17 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:Çok İhsan sahibi.
Havas ve esrarı:rızkın bol ve kolay olması
maddi ve manevi nimetlere kavuşmak için Ya Vehhab Celle Celaluhu diyerek 14 kere okunur.
Duha namazından sonra secdede okunursa zenginlik verilir.Ya Vehhabül kariyn zittavli diye zikredilirse bereket artar.(Duada 7 kez okunursa duası kabul olur)

Rezzak 18 : Geçim sıkıntısından kurtulmak
bereket ve rızka nail olmak için 308 kere okunur. Haceti olduğu yerde 17 kere okunursa hacet yerine gelir.100 kere hapis veya hasta için okunursa kurtulur.

EL FETTAH 19 (CELLE CELALUHU)
EL FETTAH: iyilik kapılarını açan.Her türlü müşkilleri halleden ve zorlukları kolaylaştıran.Kullarına maddi ve manevi kapılar açan.
Havas ve esrarı:Hayır ve nmet kapılarının açılması için Ya Fettah Celle Celaluhu diyerek 489 kere okunur.
Sabah namazından sonra elini göğsünün üzerine koyarak 71 kere okursa Allah kalbini temizler ve nurlandırır
 

ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
EL ALİM 20 (CELLE CELALUHU)
Hakkıyla bilen.Herşeyi çok iyi bilen.Olmuşları ve olacakları bilen.ilmi her şeyi kaplayan.Amellerimizi ve bütün niyet ve duygularımızı bizden daha iyi bilir.
Havas ve esrarı: EL ALİM İsmi Şerifi zihin açıklığı
dünya ve ahiret ilimlerini anlamak için Ya Alim Celle Celaluhu diyerek 150 kere okunur.
Her namazdan sonra 100 kere Ya Alimel gaybi veşşahadeti zikrine devam edenin keşfi açılır.Ya Alimel guyub zikrine devam edenin ruhu ulvi alemlere yükselir.İlim ve marifet kapıları açılır.

Kaabız 21 : Zalimin helaki için 903 kere okunur. Zalimler üzerine okunur.
40 gün 40 ekmek lokması üzerine yazılır ve hergün bir lokmak yenilirse açlık elemi hissedilmez.

EL BASIT 22 (CELLE CELALUHU)
EL BASIT :Açan
genişleten.Rızkı genişleten
ruhları bedenlerine yayan.İstediğine sevinç ve saadet ihsan eden.Bazı toplum ve fertlere maddi ve manevi yardımda bulunup onları sevindiren
neşelendiren ve kendileirne yaşama sevinci veren.
Havas ve esrarı:El BASIT İsmi Şerifi hertülü korkulardan emin olup sevinmek ve rızkın bol olması için Ya Basıt Celle Celaluhu diyerek 72 kere okunur.Rızık ve vucut ve ilim genişliği içindir.Duha namazının ardından sonra ellerini semaya kaldırarak 10 kere okursa ve ellerini yüzüne sürerse zenginlik kapısı açılır.

EL HAFID 23 (CELLE CELALUHU)
El Hafid:Alçaltan
zillete düşüren.Yukarıdan aşağıya indiren.Zelil eden.
Havas ve esrarı:EL HAFID İsmi şerifi zalim kişilerin helak ve hakir olmaları için Ya Hafıd Celle Celaluhu diyerek 148 kere okunur.
500 defa okunduğunda haceti yerine gelir.Cenab-ı Hakk dileğini kabul eder.

Râfî’u 24 : Maddi ve manevi olarak rütbenin yükselmesi ve rızkın bol olması için 351 kere okunur.
70 kere okuyan zalimlerin şerrinden emin olur. Pazartesi veya Cuma gecesi akşamdan sonra 440 kere okuyan halk arasında heybetli olur.

Muızzü 25 : Dünya ve ahrette aziz olmak
insanların yanında sevimli olmak ve her türlü fenalıktan korunmak için 117 kere okunur.
Hasetten ve zulümden korunmak için 570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

Müzillü 26 : Düşmanı zelil kılmak için 770 kere okunur.
Hasetten ve zulümden korunmak için okunur.
570 kere okunup secdeye varılırsa okuyanın duası kabul olunur.

ES SEMİ’U 27 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:Hakkı ile işiten.
Havas ve esrarı:Es Semi’ ismi şerifi
sözün insanların yanında dinlenmesi ve duanın kabulü için Ya SEMİ’U Celle Celaluhu diyerek 180 kere okunur.
Perşembe günü duha namazının ardından 500 kere okunursa duası kabul olunur.Çok okuyan kulak rahatsızlığı görmez.
EL BASİR 28 (CELLE CELALUHU)
EL BASİR :Hakkı ile gören.
Havas ve esrarı:EL BASİR İsmi Şerifi zihin açık
kalbin kuvvetli olması için Ya BASİR Celle Celaluhu diyerek 302 kere okunur.
Cuma namazından önce 100 defa okuyanın basireti açılır.Sözü ve fikri düzgün olur.Çok okuyan göz rahatsızlığı görmez.

EL HAKEM 29 (CELLE CELALUHU)
Son hükmü veren.Hakkı batıldan ayıran ve kıyamet günü kullarının arasında hükmedip haksız ve zalimlerden mazlumların hakkını alıp sahibine verendir.
Havas ve esrarı:El Hakem İsmi Şerifi sözünün faydalı ve hükmünün geçerli olması için Ya Hakem Celle Celaluhu diyerek 68 kere okunur.
Bir kimse gece yarısı abdestli olarak 100 defa okursa ilahi sırlarla dolar.
 

ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
EL ADLÜ 30 (CELLE CELALUHU)
EL ADLÜ : Mutlak adalet sahibi.Çok adaletli.Adaletle hükmedendir.
Havas ve esrarı:El ADL İsmi Şerifi adaletten sapmamak istikametin düzeltilmesi için Ya Adlü Celle Celaluhu diyerek 104 kere okunur.

Latif 31 : Bela
sıkıntı ve türlü şerlerden kurtulmak sevgi bereket rızık ve hayır kapılarının açılması için 129 kere okunur.
Kim 129 kere veya 100 kere veya 130 kere okursa lütfu ilâhiyeye kavuşur
darlıktan kurtulur.

EL HABİR 32 (CELLE CELALUHU)
Her şeyin iç yüzünden haberdar.Her şeyin iç yüzlerini ve bütün gizli taraflarını ve her günah
sevap ve amelleriden haberi olan.O bizim bütün amel
söz niyet ve davranışlaımızdan haberdardır.
Havas ve esrarı:EL HABİR İsmi Şerifi zihnin açılması
istediği şeyleri rüyada görmek ve bilmediklerinden haberdar olmak için YA HABİR CELLE CELALUHU diyerek 810 kere okunur.Yedi gün bu isimle zikrederse kendisine Allah katından ruhani haberler zuhur eder.

Halim 33 : Hiddet
kızgınlık ve gadab gibi kötü ahlakın sona ermesi halim selim ve yumuşak huylu ve güzel ahlaklı olmak için 88 kere okunur.
Bu ismi zikreden iradeciliğinde halim olur
sözü makbul ve hürmete layık olur.

Azîm 34 : Haramlardan korunmak
insanlar tarafından sevilmek ve hürmet görmek için 1020 kere okunur.İradeciden korkan 12 kere okursa ondan emin olur
lutüf bulur.

Gafûr 35 : Mağrifet
korkulardan emniyet
büyüklerin gazap ve kızgınlıklarını söndürmek için 1286 kere okunur.
Ateşli hastaya 3 kere yazılırsa hasta iyi olur Biiznillah.

EŞ ŞEKUR 36 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:Az iyiliğe çok mükafat veren.Rızası için yapılan iyilikleri fazlası ile karşılık veren.
Havas ve esrarı: Eş Şekur ismi şerifi rızkın bol
nimetlerin devamlı olması
hayır işlerinde ilerlemek için Ya Şekur Celle Celaluhu diyerek 526 kere okunur.
Bir suya 41 kere okunursa
o su ile gözleri sıvarsa ve içilirse büyük bereketler bulur
göğsü ve bedeni şifa bulur
görmesi kuvvetlenir.

EL ALİYYÜ 37 (CELLE CELALUHU)
EL ALİYYU: Pek yüksek.İzzet
şeref bakımından en yüce.Herşeyden yüksek.
Havas ve esrarı: EL ALİYYU İsmi şerifi zillet ve hakaretten kurtulmak ve İlahi yardım ile insanların gözünde büyük görünüp sözlerinin kabulü için YA ALİYYU CELLE CELALUHU diyerek 110 kere okunur.
Bu ismi şerifi okuyanın şanı yüce
makamı yüksek olur.Cenab-ı HAKK yüzünü zelil olmaktan korur ve güzellik verir.ALLAH ismi ile birlikte yapılırsa en büyük zikirlerden olur.

EL KEBİR 38 (CELLE CELALUHU)
EL KEBİR:Pek büyük.Kibriya sahibi.
Havas ve esrarı:El Kebir Celle Celaluhu
insanların gözünde heybet ve azametli görünmek kimsenin kendisine karşı gururlanıp kibirlenmemesi için Ya Kebir Celle Celaluhu diyerek 232 kere okunur.
Bulunduğu mevkiden atılmış kimse 7 gün 1000 kere oruçlu olarak zikrederse yerine iade edilir.Zikrine devam eden zahir ve batın alemde büyük olur.

EL HAFIZ 39 (CELLE CELALUHU)
Muhafaza eden Koruyup gözeten.
Havas ve esrarı:Bütün maddi ve manevi tehlikelerden korunmak
özellikle nazar
cin
şeytan büyü gibi kötülüklerden ve düşmanlardan korunmak için Ya HAFIZ CELLE CELALUHU diyerek 998 kere okunur.
Bu ismi şerfi üzerinde taşıyan ve zikreden kimse bereketini bulur
yırtıcı hayvanlar arasında uyursa zarar görmez.Zikraden kimse sonunda Ya HAFiZU İHFEZNA 3 kere okur. (hafizu daki i 2 kez uzatmalı okunur)

EL MUKİTU 40 (CELLE CELALUHU)
EL MUKİT:Azık veren.Her yaratılmışın rızkını ihsan eden.Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren
gücü yeten ve koruyan.
Havas ve esrarı:El Mukit ismi şerifi rızkın bol olması
kimselere muhtaç olmamak ve bereket için Ya Mukit Celle Celaluhu diyerek 550 kere okunur.
Bir kimse bu ismi şerifi 7 kere bardağın üzerine okursa ve sonra yazarsa sonra yolculukta içerse vahşi hayvanların şerrinden emin olur.Buna liiylafi süresini de ilave ederse daha güzel olur.

EL HASİBU 41 (CELLE CELALUHU)
EL HASİB CC:Kullarına yeten ve onları hesaba çeken.Herkesin yaptığı işlerin hesabını bilen.Ahirette onları hesaba çeken.Kendisine tevekkül eden kullarına yetendir.
Havas ve esrarı:El HASİB celle celaluhu ismi şerifi düşmanların şerrinden korunmak
geçim sıkıntısından kurtulmak
İlahi ihsana nail olmak ve korkularından emin olmak için Ya Hasib Celle Celaluhu diyerek 80 kere okunur.
Bu İsmi Şerifi güneş doğmadan önce Hasbiyel Hasib şeklinde okuyan kimse yırtıcı hayvanlardan emin olur.

EL CELİL 42 (CELLE CELALUHU)
EL CELİL CC :Celalet ve azamet sahibi.Şanına yakışmayan ve yaramayan şeylerden uzak.Zatı pek büyük ve ulu.
Havas ve esrarı:El Celil İsmi Şerifi zalimlerin zulmünden düşmanların hilesinden ve insanların hakaret ve küçümseyici bakışlarından kurtulmak saygılı bir kişi olmak için Ya Celil Celle Celaluhu diyerek 73 kere okunur.Bu ismi şerifi zikreden veya miske ve zerafana yazan ve üzerinde taşıyanın kadri yüce olur
manevi halleri güzelleşir.Bu ismi şerifte talebeler için heybet ve celal sırrı vardır.

EL KERİM 43 (CELLE CELALUHU)
EL KERİM :Keremi bol.Kerem ve fazilet sahibi.İstemeden veren
vesilesiz ihsan eden
cömert.
Havas ve esrarı:El Kerim ismi şerifi zorluk çekmeden fakirlik ve darlıktan kurtulmak için YA KERİM Celle Celaluhu diyerek 270 kere okunur.Bu ismi şerifi uyumadan önce çokca zikreden kalbinde neticesini bulur
kalbi rahatlar.Kerem sahibi affedici ve güzel ahlaklı olur.

ER RAKİB 44 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:Gözetleyip kontrol eden.Varlıklarını korumak için gözcü
bütün işleri gözetleyen.
Havas ve esrarı:ER RAKİB CELLE CELALUHU gizli ve aşikar bütün işlerinden Cenabı ALLAH ın koruması altında olmak ve yapılan büyü ve tılsımların bozulması için YA RAKİB CELLE CELALUHU diyerek 312 kere okunur.Bu ismi şerif anne karnındaki çocuktan endişeli ise 7 defa okunur.Sefere çıkarken korktuğu kimsenin boynu üzerine elini koyar 7 kere okursa ehli ve çocuklarının kötü hareketlerinden Biİznillah emin olur

EL MUCİB 45 (CELLE CELALUHU)
Anlamı:İcabet eden.Duaları kabul eden
dileklere karşılık veren.
Havas ve esrarıFPRIVATE "TYPE=PICT;ALT=" uaların kabulü için
güneş doğarken Ya Mucib celle celaluhu diyerek 55 kere okunur.

Vâsi’u 46 : Rızkın bol
ömrün uzun ve evinden bereketin eksik olmaması ve iç rahatlığı için 137 kere okunur. Bu İsmi Şerifi çokça zikreden kimse zengin kılınır.Göğsü genişler hırs ve karışıklıktan selamet bulur. Allah ona çıkış yolları ihsan eder.

EL HAKİMU 47 (CELLE CELALUHU)
EL HAKİM CC:Hikmet sahibi
bütün emir
yasak ve işleri yerli yerinde faydalar ve hikmetlerle dolu olan.
Havas ve esrarı: İlmde ilerlemek ve sözlerinin hikmet dolu olması için YA HAKİM CELLE CELALUHU diyerek 78 kere okunur.Hakim ismi şerifini çok okuyan kimse kalbinde hikmet pınarları açılır.Esrarlı manaları anlar.

Vedud 48 : Muhabbet
sevmek ve sevilmek için 20 kere okunur.
Bir yemeğe 1000 kere okuyan kimse o yemeği hanımı ile birlikte yerse aralarındaki sevgi artar. Farzlardan sonra 400 den fazla okuyan kimse insanların en sevimlisi olur.

Mecid 49 : İzzet ve şerefe nail olmak
rızkın bol
maişetin kolay olması ve sıkıntılardan kurtulmak için 57 kere okunur. Sabah namazından sonra 79 kere okuyan ve ellerine üfleyip yüzüne ve vücuduna sıvazlayan yakınları yanında izzet ve heybet sahibi olur.

Bâis 50 : Müşterinin artması
alış verişin çoğalması için 573 kere okunur.
Bir kimse uyuyacağı zaman elini göğsüne koyar ve 101 defa okursa Allah c.c onun kalbini nurlandırır
ilim ve hikmet verir.


EL AHİR (CELLE CELALUHU) 74
El Ahir: Son Varlığının sonu olmayan.Ebedidir.Tükenmesi ve sonu yoktur.
Havas ve esrarı:El Ahir İsmi Şerifi İlahi yardım görmek ve düşmanların helaki için Ya AHİR Celle Celaluhu diyerek 801 defa okunur.Her gün sabah akşam 100 kere okunursa kalb safileşir ve kalbten masivullah(Allah tan başkalarının sevgisi) çıkar


EZ ZAHİRU (Celle Celaluhu) 75
Aşikar.Vrlığını ve birliğini belgeleyen bir çok delil bulunan.Varlığı kudretiyle aşikar olandır.
Havas ve esrarı:Sırların gizliliklerin kendisine bildirilmesi için Ya Zahir Celle Celaluhu diyerek 1106 kere okunur.İşrak vakti okunduğunda kalbi velayet nurları ile nurlanır
gizli olan şeyler aşikar olur.

EL BATINU (Celle Celaluhu) 76
Gizli.Mahiyeti bilinmeyen.Beşerin ilmi ve aklı Cenabı Allah ın zatının kühnünü anlamaktan acizdir.
Havas ve esrarı
Keşfin açılması duanın kabulü ve hertürlü korkulardan kurtulmak için. Ya Batın Celle Celaluhu diyerek 62 kere okunur.


EL BERRU 79(Celle Celaluhu)
İyilik eden vadini yerine getiren .İyiliği bol olan.İyilik eden ve iyilik edenleri seven.
Havas ve esrarı:Kötülüklerden korunmak
iyilik ve İlahi ihsanlara nail olmak için
Ya Berru Celle Celaluhu diyerek 202 kere okunur.
Bu İsmi Şerifin zikrine devam eden kimse büyük günah işleyen biri ise tevbe eder.

ET TEVVABU 80(Celle Celaluhu) =Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan.Tövbe sebeplerini kolaylaştırarak kullarını tövbeye sevk eden ve tevbelerini kabul eden.Kullarının kendisine dönmesini isteyen.
Havas ve esrarı:Günah işlemekten kurtulmak
rızkın geniş ve kazancın bereketli olması için Ya Tevvab Celle Celaluhu diyerek 409 kere okunur.
Duha namazının peşinden 63 kere okuyanın tevbesi kabul olur.Zalimin üzerine 10 kere okuyan zulmünden kurtulur.

ER RAUF 83(Celle Celaluhu)
Anlamı: Mahlukatına pek düşkün
onları seven.Şevkatli.Af edeni
af eder
cömert ve merhametli olandır.İnsanların ve diğer mahlukatın arasına şevkat ve merhamet duygusunu yerleştiren.
Havas ve esrarı:kalbinde sevgi şevkat
merhamet ve içinde insani duyguların yerleşmesi için Ya Rauf Celle Celaluhu diyerek 286 kere okunur.
Öfkelendiği an 10 kere okuyan ve 10 kere salavat okuyan kimsenin öfkesi sakinleşir.

EN NUR:93 Nurlandıran
nur kaynağı.Alemleri ay ve güneş ile aydınlatıp
gönülleri iman ve ilimle nurlandıran.İnsanlara etraflarını görme için göz nimetini veren.
Havas ve esrarı:En NUR ismi şerifi hikmet ve ilim elde etmek kalbin ve yüzün Nur u İlahi ile parlaması
insanların yanında sevilip sayılmak için YA NUR Celle Celaluhu diyerek 256 kere okunur.
Bu ismi şerifin zikrine devam eden karanlık bir yerde ise kendisine nurlar gözükür kalbi nurla dolar.


EL HADİ 94(Celle Celaluhu)=Hidayet veren
yol gösteren
muradına erdiren.İnsanları
imana
iyi
doğru yollara muvaffak kılan hidayeti yaratandır.
Havas ve esrarı:
EL HADİ ismi şerifi
hidayet bulup hak yola girmek
bütün işlerinin düzgün yürümesi için Ya Hadi Celle Celaluhu diyerek 20 kere okunur.Bu ismi şerife devam eden kimse doğru yolu bulur.Her farz namazın ardından okuyan dini ve dünyevi masiahatlarda (faydalarda) hidayete erer.

EL BEDİU 95(Celle Celaluhu)
Anlamı:Eşi ve örneği olmayan
sanatkarca yaratan.Örneksiz
maddesiz icad eden.Kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan.
Havas ve esrarı:
sanat ve işinde ilerlemek kavuşmuş olduğu maddi ve manevi nimetlerin elinden çıkmaması için Ya Bediu Celle Celaluhu diyerek 86 kere okunur.
Bu ismi şerifi 70 000 (70 bin) kere okuyan hacetini def eder
zararları def olur.Hikmet verilir
ilim veririlir.Zikrine devam eden üzüntüden kurtulur.


ER-REŞİD 98 (Celle Celaluhu)=İrşad edicidir.İşleri doğru nizam
intizam ve hikmet üzere yürütüp sonuna ulaştıran
dilediğini iyiliğe götüren
doğru yola yönelten.İşleri boş ve faydasız olmayan ve hiçbir tedbirinde yanılmayandır.
Havas ve esrarı:
doğru yolu bulmak
zararlı şeylerden korunmak ve uzaklaşmak için Ya Reşid Celle Celaluhu diyerek 514 defa okunur.
Bu ismi şerifi yatsıdan sonra 100 kere zikreden hidayet ve doğruluğa erer
Şehîd 51 : 21 kere seher vakti veya sabah
asi çocuğun ve asi hanımın üzerine okunursa islah olur. Şehitlik isteği ile çokça okuyan şehit olur.

Hakk 52 : Batıldan korunmak
sözlerin geçerli olması
hayır işlerinde başarılı olmak ve adaletle hüküm verebilmek için 208 kere okunur.
Lâilâhe illallahül hakkul mübiyn
Zikrini hergün 100 defa okuyan fakirlikten kurtulur
işleri kolaylaşır. 1000 kere okuyanın ahlakı düzelir.

Vekîl 53 : Maddeten ve manen zengin olmak için 66 kere okunur.Bu ism-i şerifin zikrine devam edenlerin kalbine sükunet iner
üzüntüleri yok olur.Rüzgardan ve yıldırımdan korkan kimse okursa Cenab-ı Hakk bunların şerrini def eder.

Kaviyyü 54 : Kalp
ruh ve bedenin kuvvetli olması düşman tarafından mağlub edilmemek için 166 kere okunur.
Maddi ve manevi güçlenir. Mazlum 1000 kere okursa zalim bi iznillâh helak olur.

Metîn 55 : Tembellikten
madden ve manen zayıflıktan kurtulmak için 500 kere okunur.
Günahkar genç kız ve erkek üzerine El-Kaviyyül Metîn şeklinde 10 kere okunursa facirlikleri gider.

Veliyyü 56 : Allah’ın veli bir kulu olabilmek ve uykusundan korkup uyanan çoçukların korkularından kurtulmaları için 46 kere okunur.
Her Cumâ gecesi 1000 defa okuyan kimse veliyullahtan olur.işleri kolaylaşır.

Hamîd 57 : Güzel ahlak
iyi amel sahibi olup insanlar tarafından övülmek için 62 kere okunur.
Zikrine devam eden zengin olur. Sabah namazından sonra 99 kere okuyup ellerine üfleyip yüzünü sıvazlayanı Allah c.c aziz kılar
yardım eder ve yüzünü aydınlık kılar. Akşam ve sabahtan sonra 66 kere okuyan işleri öğülen kişi olur.

Muhsî : Zihin açıklığı
iyi anlama ve güzel idrak için 148 kere okunur. Cumâ gecesi 1000 kere okuyanı Cenab-ı Hakk c.c hesap ve azaptan korur.

Mübdiü 59 : Yazılarında estetiği
araştırmalarında doğruyu yakalamak ve hayırlı bütün işlerinde başarılı olmak için 56 kere okunur.Bu İsmi Şerif-i okuyanın ahlakı güzel olur.

Muîd 60 : Elden çıkan maddi ve manevi nimetlerin geri dönmesi ve bozulmuş işlerin düzelmesi için 124 kere okunur. 1000 kere okuyan doğru yolu bulur. 7 gün evin dört tarafına 70 kere okunursa kaybolan şey salim olarak çıktığı yere gelir.

Muhyî 61 : Kalbinin iman nuru ve irfan ile dirilmesi ve içine yaşama sevincinin doğması için 68 kere okunur.Kahrolmaktan korkanlar bu ism-i celili ekmek kırıntılarına okuyup yemelidir.

Mümît 62 : Zalim ve düşmanların helaki için 490 kere okunur. Bu ism-i şerifi çok zikreden kimseye manevi hal galip gelir.Zalim ve fasık bir kimsenin helaki için dua ete o kimse hemen ölür.Bilhassa nefsi emmare

Hayyü 63 : Uzun ömürlü
kalbin tevhid nuru ile hayat bulması ve her türlü muradın gerçekleşmesi için 18 kere okunur. 3000 defa okuyan hasta olmaz. Misk ve gül suyu ile yazıp karıştırıp içilirse hasta iyi olur.

Kayyûm 64 : İşlerinde başarılı olmak
rızık genişliği
düşmanlara galebe çalmak ve ilâhî yardım için 156 kere okunur. Ayrıca denizde boğulmamak için ‘’Ya hayyü Ya Kayyûm’’ zikrine devam edilir. Bu ism-i şerifi boş bir mekanda hergün 16 kere okuyan unutkanlıktan kurtulur
hafızası kuvvetli olur
kalbi nurlanır.Uykusu çok olanın kafası üzerine ’’ Elif Lam Mîm Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm’’ okunur.Kalbinin daima diri kalmasını isteyen kimse hergün 40 defa ‘’Ya Hayyü Ya Kayyûm lâ ilâhe illâ ente’’ zikrine devam eder.

Vâcid 65 : Sevdiği şeylerin kayıp olmaması için 14 kere okunur.Yemekte her lokmada okunduğunda kalp kuvvetlenir
çok okuyanın ilmi artar.

Mâcid 66 : Malın çok
mülkün geniş
sözlerin geçerli
insanların yanında makbul ve sevimli olmak için 48 kere okunur. Çok okuyanın ilmi nurlanır.Sabah akşam 400 kere okuyan hayvanların konuşmasını anlar.

Vâhid 67 : İzzet
vakar
heybet ve insanlar tarafından sevilmek için 19 kere okunur. Çok zikreden şirkten uzak kalır. 1000 kere okuyanın kalbilden masivaullah
halk korkusu çıkar. Manen acayip haller zuhur eder.

Samed 68 : Yeme
içme ve uyku gibi şeylerde kimseye muhtaç olmamak ve bunların azlığında üzülmemek için 134 kere okunur.
Seher vakti 125 defa okyanda sıdk alametleri görülür.Açlık elemi duymaz.

Kadir 69 : Arzu ettiği şeye gücünün yetmesi ve düşmanların kendisine zarar vermemesi için 305 kere okunur. 2 rekat namazdan sonra 100 veya 200 kere zikreden ibadette zahiren ve batinen kuvvetli olur.

Muktedir 70 : Zalimlerin helaki için 744 kere okunur. Uykudan uyanmak için okuyan kimse istediği an uyanır.

Mukaddim 71 : Duanın kabulü
rütbe ve makamın yükselmesi için 184 kere okunur. Harbe girildiği zaman zikredilirse Allah c.c onu kuvvetlendirir ve zafer bulur.

Muahhir 72 : Arzu edilmeyen kişi veya şeylerin geciktirilmesi için 846 kere okunur. Bu İsm-i Şerifi çok zikredene tevbe ve takva kapıları açılır.

Evvelü 73 : Bütün arzu ve emellerin bir an önce gerçekleşmesi için 37 kere okunur.
Vâlî 77 : Makam
rütbe ve kadr-ü kıymetin yücelmesi için 47 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimse yıldırım ve afatlardan korunur.

Müteâlî 78 : Düşmanlarına galip olmak ve herkes tarafından sözünün kabulü için 541 kere okunur. Düşmanın helaki için 7 gün devamla hergün bin kere okunur.

Muntekım 81 : Düşmanın şerrinden korunmak
cin
şeytan ve kötü niyetli insanların fitnelerinden emin olmak için 630 kere okunur. Güç yetirilemeyen bir kimsenin üzerine okunursa Allah ondan intikamını alır.

Afuvvü 82 : Güzel ahlak sahibi olmak
günahların affı ve kabahatlerin örtülmesi için 156 kere okunur.
Bu İsm-i Şerifi çok zikredene rıza kapısı açılır
güzel ahlak sahibi olur. Ya Gafûr ismi le birlikte zikredilirse duanın kabulü çabuklaşır.

Mâlikü’l Mülk 84 : Mülkün genişlemesi ve rızkın bol olması için 212 kere okunur. Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden kimseye Allah c.c zenginlik verir.

Zü’l Celâli Ve’l İkrâm 85 : Dünya işlerinin kolay olması
hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için 1100 kere okunur.
‘’ Mâlikel mülki zilcelâli vel ikram’’ hergün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.

Muksıt 86 : Gadap
hiddet ve kızgınlığı söndürmek
hakk ve adaletin ortaya çıkması ve düşmanların şerrinden korunmak için 209 kere okunur.
Bu İsm-i Şerife devam edenin ibadetlerinde vesvesesi sona erer.

Câmi’u 87 : Kayıp bir eşyayı bulmak ve iki kişinin arasında sevgi birlik ve beraberliğin temini için 114 kere okunur.
Bu İsm-i Şerifin zikrine devam eden meşru maksatlarına ulaşır.

Ganiyyü 88 : Mahlukata muhtaç olmamak
ticaretin iyi olması zengin olmak için 1060 defa okunur. Hastalık ve bela üzerine okunduğunda hastalık ve bela gider. Bir kimse okusa ve eliyle bütün azalarını sıvazlasa bela ondan uzaklaşır.

Muğniy 89 : Rızkın bol
maişetinin geniş ve kalbinin kanaat ile dolması için 1100 kere okunur.

Mâni’u 90 : Bütün korkularından emin olmak için 161 kere okunur.Uyumadan önce okunursa hanımı ile kocası arasındaki öfke gider.

Dârru 91 : Zalimlerin maddeten ve manen zarara uğraması için 1001 kere okunur. Bu ismi şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur
kavmine yakın olur.

Nâfi’u 92 : Maddi ve manevi hastalıklardan şifa bulmak için 201 kere okunur.Bu İsm-i Şerifin zikrine her Cuma gecesi 100 kere okumaya devam eden kimsenin vücudu afiyette olur
kavmine yakın olur.

Bâkî 96 : Ömrünün sıhhatli
hayırlı ve uzun
mülkün ve işin daimi olması için 113 kere okunur.1000 kere okuyan zarar ve üzüntüden kurtulur.100 kere okuyanın amelleri makbul olur.

Vârisü 97 : Mal
mülk
vakar ve itibar sahibi olmak için 707 kere okunur.
Sıkıntısı olan akşam ile yatsı arasında 1000 kere okursa sıkıntısı gider. Güneş doğmadan önce 100 kere okunursa hayatta ve öldükten sonra cesedine hiçbirşey zarar vermez.


Sabûr 99 : Başladığı işi zevkle bitirebilmek
acizlikten kurtulmak
musibet ve bela zamanı dayanabilme gücünün kendisine verilmesi için 298 kere okunur. Güneş doğmadan önce 100 kere zikreden kimseye meşakkat isabet etmez ve sebatkâr olur
 

Üst