Esmaül Hüsna Anlam İnceliği

  • Konuyu başlatan kurtuluş
  • Başlangıç tarihi
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
NOTLAR
Âlim kelimesindeki A'yı uzatırsanız, sadece bilen demektir , Alim'deki İ 'yi uzatırsanız ''çok çok bilen'' demektir.
Fettah ise : O işte mübalağa yapılmasıdır:Yani : Çok çok fetheden,açan ve hükmeden(Allah için söylenildiği zaman ise : Kullarının önünü işlerini,önünü açan, Kullarına hükmeden diyebiliriz)
Allamul Ğuyub:Görünmeyenleri en iyi bilen
Gayb: Görünmeyen - Guyub : Görünmeyenler
Lillahi: Allaha aittir,Allahındır,Allaha mahsustur.
El-Hamdu:Hamd,Övgü
Ğaffâr:Çok çok bağışlayan,çok çok affeden demek
Ğafûr: Bağışlaması bol demek
Ğafir: İsmul Faildir.Yani ne demek? O işi yapan demek: O halde anlam şöyle olur,Bağışlayan,affeden
Ğafera : o bağışladı,affetti
Gafiriz zenbi:Günahı affeden
İnnehu hüvessemîul alîm;en iyi işiten ve en iyi bilen
Âlim ''bilen'' demek.Alîm ise ''çok iyi bilen'' demek.
Fettah -Fatihden gelir, fatih ise : fetheden,açan,hükmeden demektir.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
"Ala"esmasının anlamı.Namazlarda söylüyoruz."Alim" arasında fark nedir?
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
"Alimen Bizatissudur" anlamı

bide "zalik " çok kulanılıyor anlamı

Allah razı olsun.
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
"Ala"esmasının anlamı.Namazlarda söylüyoruz."Alim" arasında fark nedir?
A'lâ kelimesi : En yüce,pek yüce demek.
Alim ise : Bilen demek.

A'lâ kelimesi Aliyy den geliyor.Ya Aliyy diyoruz.Ey Yüce olan, A'la dediğin zaman daha yüce,pek yüce demiş olursun.

Onun için : Subhane Rabbiyel A'lâ diyoruz: Yani : En yüce Rabbim Subhandır(eksikliklerden uzaktır) demek
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
"Alimen Bizatissudur" anlamı

bide "zalik " çok kulanılıyor anlamı

Allah razı olsun.
Alimen: Bilen demek
Bizati:Kendisini,özünü
Sudur:Göğüsler (Sudur kelimesi Sadr kelimesinin çoğuludur.Sadr göğüs demek)

Alimen bizatissudur: Göğüslerin özünü bilen,Kalplerin özünü bilen(yani kalplerdekini bilen)

Nas Suresinde : Ellezi Yuvesvisu fî sudurin nas diyoruz. Sudur:Göğüsler,Kalpler
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Ahsenel halikin
Ahkemil Hakim
Halim
Latif
Habir

Anlamları nedir?
Ehsenul Halikin

Ahsen - Hasenden gelir.Hasen:güzel demektir.Ahsen:en güzel,daha güzel demektir.
Ahsenul Halikin: Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan

Ahkemul Hakimin: Ahkem: Hakemden gelir.Ahkam:en hakim,daha çok hakim demektir.
Hakim:Hükmeden
Hakimîn:Hükmedenler

Ahkemul Hakimin:Hakimlerin en Hakimi

Halim: Çok yumuşak olan
Latif: Çok ince,zarif olan,gizlilikleri bilen
Habir : Çok haberi olan,çok bilen
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Vehhab
Vedüd
Ekram
Ekramer ekramin
Vasi
Vekil
Veli

Anlamları nedir?
Vehhab: Çok vehbeden (Vehbetmek: vermek,ihsanda bulunmak demektir)
Vedüd: Çok seven ve sevilen diye biliyorum
Ekrem: En şerefli,en cömerd demek
Ekremul Ekremin: Cömertlerin Cömerdi
Vasi': Geniş olan (Burada genişten maksat nedir bilmiyorum,belki rahmeti geniş olan denişmiştir)
Vekil: Başkasının işini gören
Veliy : Dost (çoğulu Evliya:Dostlar)
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Muktedir
Rahman
Rahim
Bari
Bedi
Cebbar

Anlamları nedir?
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Kebir
Kuddüs
Feehsene Şuveraküm

Anlamları nedir?
 

İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Muktedir
Rahman
Rahim
Bari
Bedi
Cebbar

Anlamları nedir?
Müktedir:İkdidar sahibi,gücü yeten
Rahman: (Dünyada herkese) acıyan
Rahîm: (Ahirette yalnız mü'minlere) acıyan
Bari':Yaratan
Bedi': Eşsiz yaratan
Cabbar:Çok çok Güçlü olan,dilediğini yapmaya gücü olan
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Bedi ,Bari,Halık,Fatır arasında fark var mıdır?
Çoğu yaratan olarak çevriliyor.
 

Üst