Emr-i marûf: Iyiliği yaymak

  • Konbuyu başlatan AhDe_VeFaLi
  • Başlangıç tarihi
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
#1
İslamın temel ilkelerinden biride
toplumun ve kişilerin birbirine iyiliği
ve güzeli tavsiye etmesi şeklinde
açıklayabileceğimiz emr-i maruftur.
Bu ilke sayesinde insanlar arasındaki
ilişkilerin iyileşip gelişmesini sağlar.
Ve ahlaklı ve erdemli bir toplumu
meydana getirir. İyiliği tavsiye etmek
Kur’an-ı Kerim’de müminlerin ve kurtuluşa
erenlerin özelliği olarak zikredilmiştir.
Ayrıca
“Siz, insanlar için
çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.
İyiliği emreder, kötülükten men
eder ve Allah’a iman edersiniz.”

(Âl-i İmrân, 3/110)
buyrulmuştur.
Yüce Rabbimiz
“Sizden, hayra
çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten
men eden bir topluluk bulunsun.
İşte kurtuluşa erenler onlardır.”

(Âl-i İmrân, 3/104)
diyerek toplumda
böyle bir mümin grubun var
olmasını gerekli görmüştür.
Tabiidir ki bu işi yapacak kişilerin
öncelikle dinî ilimlerde bilgi sahibi olması
gereklidir. Ayrıca iyiliği tavsiye
edecek Müslümanların din kardeşine
tavsiyesini onun psikolojisini dikkate
alarak nazik uygun bir dille yapılmalıdır.
Kaba ve yakışıksız uyarılar ise
insanlar tarafından tepki çekerek
kötü sonuçların doğmasına sebep
olabilir. Ve Rahmet Elçisi’nin yaptığı
gibi kolaylaştırarak, zorlaştırmayarak;
müjdeleyerek, nefret ettirmeyerek

iyiliği tavsiye etmeliyiz