el-Bâtın

sahasan

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Forum Administrator
#1


el-Bâtın; mahiyeti gizli olan, gözlerden, idrak ve duygulardan aslını gizlemiş ve zâtıyla bâtın olan, demektir.
el-Bâtın ismi ile her şeyin, iç yapısına nüfuz ederek, her şeye, her şeyden yakın olandır O!
Kaaf sûresi (50), 16: “...Ve Biz ona şah damarından daha yakınız.”
Fâtır sûresi (35), 38: “...Elbette O, sinelerin içinde olanları da bilir.”
Kasas sûresi (28), 69: “Rabbin, onların, sinelerinde gizlediklerini de, açığa vurduklarını da bilir.”
Mülk sûresi (67), 13 “Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki, O, göğüslerin özünü bilir.”
Âlemlerin yaratıcısı el-Bâtın’dır dostlar!
Yüce Rabbim, Sen “Evvel”sin, Sen “Âhir”sin, Sen “Zâhir”sin, Sen “Bâtın”sın. İsimlerine sığınarak, evvelimi, âhirimi, zâhirimi ve bâtınımı nurunla
nurlandırmanı diliyorum. Dualarımı kabul eyle Allah’ım! Âmin.