Ehli sünnet alimleri isimleri

  • Konuyu başlatan Misafir Sorusu
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir Sorusu

Ziyaretçi
Arkadaşlar bildiğiniz üzere 4 büyük mezhep ve her mezhebin de bir imamı var. Bunları mezhep imamları olarak biliyoruz. Aynı zamanda ehli sünnet alimleri de İslam'a büyük hizmetler vermiştir. Hepsinden Allah razı olsun. Ehli sünnet alimleri bizler için birer ışıktır. Dünyayı bir mayın tarlası olarak görsek ve bu mayınlara yakalanmadan diğer tarafa geçmek, bir rehber ile olmazsa daha zor olacaktır. Sizlerden isteğim Ehli sünnet alimleri kimlerdir onları yazarsanız memnun olurum.
 

okuryazar

okuryazar

Çalışkan Üye
Ehl-i sünnet ve'l-cemaat" tabiri ile ifade edilen müslüman topluluğun, sünnet ve cemâata tabi olmak gibi ayırıcı iki önemli özelliği vardır.

Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfii, Ahmed b. Hanbel, Mâtûridî, Eş'âri, Ebû Bekr el-Bakıllânı, Abdulkâdir el-Bağdâdi, İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni, İmam Gazzâli, Fahreddin er-Râzî ve Nasıruddin el-Beyzâvi gibi âlimler, ehl-i sünnetin önde gelen simâlarıdır.

//sorularlaislamiyet
 

Üst