Dua: Mümince Bir Hayat Tarzıdır..

enderhafızım

Tecrübeli
DUA; iman , teslimiyet, tevekkül, huşu ve hudu ile
aaa2.gif
a yönelmek; İbrahim a.s. gibi yüzünü, özünübir “hanif” olarak, bir Müslim olarak gökleri ve yeri yaratana çevirmek ve O’na asla şirk koşmadan yalnızca O’ndan istemektir.

DUA; gönülden yalvarıp yakararak yalnızca
aaa2.gif
’tan yardım dilemek, sadece O’ndan medet beklemek halini O’na arzedip yalnız O’ndan istemektir.

DUA isti’anedir; zorluklar, güçlükleri sıkıntılar ve her türlü olumsuzluklar karşısında sabır ve direnç gösterip yalnızca
aaa2.gif
tan yardım dilemektir.

DUA isti’azedir; şeytandan, onun ve tüm yaratılanların şerrinden, iğvadan, vesveseden yalnızca
aaa2.gif
’a sığınmaktır.

DUA istimdattır; yalnızca ve yalnızca Kadir-i Mutlak olan, alemlerin Rabbi olan
aaa2.gif
’tan medet beklemektir

DUA ilticadır;
aaa2.gif
’ın gazabı ve azabından
aaa2.gif
’ın rızasına, ukubetinden afiyetine, O’ndan yine O’na sığınmaktır.

DUA tazarru’dur; gönülden yalvarıp yakarmak, sadece yaratanın huzurunda kendini aciz hissedip boyun bükerek O’na niyaz emektir.
DUA teevühtür; hüzün ve elemden, aşk ve korkudan yanıp tutuşan bir kalbin ah ederek tevbe ve istiğfarda bulunmasıdır.
DUA tenadümdür; nedamet duymak, kesinlikle pişman olmaktır, hata ve günahlardan kurtulma, vazgeçme arzusudur.
DUA itiraftır; arz-ı hal, arz-ı zillettir;hatasını, kusurunu, günahın, kibrini, zulmünü ifade ve itiraf edip bunlardan uzak durmaya karar vermektir.
DUA tevbedir; tevbe içindir, istiğfardır, istiğfar içindir; günahlardan kesin pişmanlık duyarak işlenen günahların, yapılan hataların ve isyanların bağışlanmasını isteyip bir daha onlara dönmeme kararlılığıdır.
DUA inabe ve kunuttur; kalbini,
aaa.gif
’ a teslim etmek, O’na yürekten boyun eğip şeytana ve tağuta isyan etmek, Rabb’e gönülden itaat edip itaatin gerelerini yapmaktır.

DUA davettir; Rabb’e çağrıdır; insanları
aaa2.gif
’ın mesajına kulak vermeye, O’na kul olmaya, O’nun dinine uymaya çağırmaktır.

DUA cihaddır; iyiliği emredip kötülükten alıkoymak, bu uğurda başa gelenlere sabretmek, sebat etmek, cehd etmek, cihad etmek, hicret etmek, uzun soluklu bir yürüyüş gerçekleştirmektir.
Ve DUA ; “kalbin
aaa2.gif
ile konuşmasıdır” (12); “alçakgönüllülüğün doruğundaki bir ruhun dışa vuran görüntüsüdür”; “ruhun
aaa2.gif
’a doğru yükselişi, O’na iltica ve ibadet edişidir”.(13)

DUA ibadettir; ibadetin iliği, özü hatta ta kendisidir; izhar-ı ubudiyettir; kulluğu yalnızca
aaa2.gif
’a has kılmaktır: Namaz baştan sona duadır; kıyam, rüku, sücüd, ku’üd, kunut….hepsi dua, tekbir ve tenzih… Oruç, karşılığı sadece
aaa2.gif
’tan beklenen bir ibadet, bir irade sınavı… Yalnızca O’nun rızasını gözeterek verilen zekat, bir arınma vesilesi… Hacc, adım başı dua, niyaz, telbiye, ölümden önce giyilen kefen… O halde dua bütün ibadetlerin kendisinde birleştiği ana eksendir…

Nihayet DUA ; insan hayatının anlamıdır; varlığıyla hayatı anlamlı, yokluğuyla da anlamsız kılandır; kısaca, mümince bir hayat tarzıdır DUA

12: Ebu Davud, Salat 139, (832) ; Nesai, İftitah 32, (2.143)
13: E.H. Yazır, a.g.e.,c.1. s. 56-60


Dua - Söylemden Eyleme // Abdullah Yıldız

Sayfa: 44-45
60678.jpg

http://www.yenibeyin.com/forum/showthread.php?t=37647

 
Üst